METHOD ACTIVATION END DATE IN THE PAST. DIRECTION:RE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The paper presents an approach to the consideration of the concepts of organizational culture of the enterprise. Explore the possibility of a combination of changes in the organizational rel, mehs enterprise. A scheme of the process of change in the organizational culture of the enterprise.

Keywords:
organizational culture, change, approaches, concepts.
Text

текст

References

1. Asaul A.N. Kul'tura organizacii. Problemy formirovaniya i upravleniya: Uchebnik. — SPb.: Institut problem ekonomicheskogo vozrozhdeniya, Gumanistika, 2006.— 194 c.

2. Groshev I.V., Krasnoslobodcev A.A.Organizacionnaya kul'tura: Uchebnik. — M.: YuNITI-DANA, 2013. 535 s.

3. Zankovskiy A. N. Organizacionnaya psihologiya : uchebnoe posobie -M.: FORUM, 2009. 648 s.

4. Mil'ner B. 3. Teoriya organizacii: uchebnik. — 4-e izd., pererab. i dop. — M: INFRA-M, 2010. — 648 s.

5. Reznik S.D., Chernikovskaya M.V. Mehanizmy upravleniya organizacionnoy kul'turoy v studencheskoy srede // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2010. № 1. S. 58–63

6. Reznik S.D., Chernikovskaya M.V. Organizacionnaya kul'tura rossiyskogo studenchestva v usloviyah izmeneniy social'no-ekonomicheskoy sredy: monografiya. — M.: INFRA-M, 2015

7. Reznik S.D., Chernikovskaya M.V. Organizacionnaya kul'tura studenchestva: sistema i mehanizmy upravleniya//Problemy teorii i praktiki upravleniya, 2010.№9. S.35-42

8. Reznik S.D., Chernikovskaya M.V., Chemezov I.S. Upravlenie izmeneniyami. Uchebnik. — 2-e. izd. pererab. I dop. M.: INFRA-M, 2014, 469 s.

9. Steklova O. E. Organizacionnaya kul'tura: uchebnoe posobie / O. E. Steklova. — Ul'yanovsk: UlGTU, 2007. — 127 s.

10. Chernikovskaya M.V., Mol'kin A.N. Monitoring praktiki vnedreniya izmeneniy v vysshem uchebnom zavedenii//Ekonomika i predprinimatel'stvo. — 2014. — №4.ch.2. — S.601-605


Login or Create
* Forgot password?