THE ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING STATIC PENETRATION TESTS OF SOIL MATERIALS FOR CALCULATION OF THE BEARING CAPACITY OF INJECTION PILES
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article presents evaluation of the possibility of calculating the bearing capacity of the injection of piles in soft clay soils on materials static penetration with the recommendations of the SP 24.13330.2011- "Pile foundations. Updated version of SNiP 2.02.03-85. Also the the experimental and calculated data are compared

Keywords:
injection pile, static sensing of soils, bearing capacity
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Pat. № 2238366 Rossiyskaya Federatsiya E 02 D 5/34 /Sposob ustroystva in´´ektsion-noy svai / Polishchuk A.I., Petukhov A.A. i dr.. Zayavl. 04.03.2003. Opubl. 20.10.2004.

2. Pat. № 87718 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 E 02 D 5/34. In´´ektsionnaya svaya / Polishchuk A. I., Tarasov A. A, Shalginov A.A.; Zayavl. 11.01.2009. Opubl. 20.10.2009.

3. Pat. № 129522 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 E 02 D 5/34. In´´ektsionnaya svaya dlya slabykh glinistykh gruntov / Polishchuk A. I., Tarasov A. A; opubl. 15.01.13

4. Trofimenkov Yu.G., Vorobkov L.N. Polevye metody issledovaniy stroitel´nykh svoystv gruntov. Izd. 2-e, pererab. i dop. M., Stroyizdat, 1974. - 176 s.

5. SP 24.13330.2011 «Svaynye fundamenty». Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 2.02.03-85 / NIIOSP im. N.M. Gersevanova. - M.: Stroyizdat, 2011. - 76 s.

6. GOST 19912-2001 - «Grunty. Metod polevogo ispytaniya staticheskim zondirovaniem»: Gos. standart. - Vved. 01.01.82. Standarty po izdatel´skomu delu / NIIOSP im. N.M. Gersevanova Gosstroya RF. - M., 1982. - 14 s.

7. GOST 5686-2012 - «Grunty. Metod polevykh ispytaniy svayami»: Gos. standart. - Vved. 01.07.12. Standarty po izdatel´skomu delu / NIIOSP im. N.M. Gersevanova Gosstroya RF. - M., 2012. - 37 s.

8. Petukhov A. A. Sovershenstvovanie sposoba ustroystva in´´ektsionnykh svay v slabykh glinistykh gruntakh dlya usloviy rekonstruktsii zdaniy: avtoref. dis. kand. tekhn. nauk. - Tomsk, 2006. - 23 s.

9. Shalginov R.V. Sovershenstvovanie metoda rascheta in´´ektsionnykh svay v glinistykh gruntakh dlya fundamentov rekonstruiruemykh zdaniy: avtoref. dis. kand. tekhn. nauk. - Tomsk, 2010. - 22 s.


Login or Create
* Forgot password?