THE PROBLEM OF OPTIMAL PLANNING OF A COMPLEX SYSTEM ON A COORDINATION MECHANISM WITH INTERVALS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article discusses the problem of optimal planning using mean values ​​and variances, which implements the principle of stochastic planning, in which a certain (final) plan is formed by the beginning of the planning period, and then only a probable (preliminary) plan. A decomposition analysis of this problem is presented to identify algorithms for the functioning of a system of models of definite probabilistic planning. As an approximate method for solving the problem, a coordination mechanism with intervals is proposed.

Keywords:
task, complex system, model, probabilistic parameters of the project, project, coordination mechanism
Text
Publication text (PDF): Read Download

  1.  
References

1. Ivanovskiy A.G. Princip nesimmetrichnoy korrektirovki v organi-zacionnyh sistemah. //VIII Vsesoyuznoe soveschanie po problemam upravleniya. Spisok dokladov. Tallin: Institut problem upravleniya, - Gosplan ESSR, 1980.

2. V.E. Belousov. Algoritm poiska bazovogo kriteriya pri proektirova-nii slozhnyh tehnicheskih sistem [Tekst] / V.E. Belousov, A.L. Mailyan //Nauchnyy zhurnal «Stroitel'stvo i arhitektura» Izd-vo Centr RIOR, Moskva, 2019. – T.7 (1). - S.61-65.

3. Z.B. Tutarishev. Mehanizmy sovmestnogo planirovaniya i reguliro-vaniya v slozhnyh sistemah upravleniya [Tekst] / Belousov V.E., Tutarishev Z.B., Hodunov A.M.//Nauchnyy zhurnal «Proektnoe upravlenie v stroitel'-stve» Izd-vo VGTU, Voronezh, 2020. - №1 (18). - S.69-758.

4. Belousov V.E. Algoritmy formirovaniya i planirovaniya processa realizacii portfelya vzaimosvyazannyh proektov / Belousov V.E., Morozov V.P., Nikitin I.S. //Matematicheskie modeli sovremennyh ekonomicheskih processov, metody analiza ierarhiy i sinteza ekonomicheskih mehanizmov: [sb. st.] XIII Vseros. nauch.-prakt. konf. / In-t problem upr. im. V.A. Trapez-nikova Ros. Akad. Nauk, Samar. nac. issled. un-t im. S. P. Koroleva; gl. red. D. A. Novikov – Samara: Izd-vo SamNC RAN, 2020. – S. 25-30.


Login or Create
* Forgot password?