STRESSED STATE AND PREDICTION OF SUBSIDENCE OF BASE OF A ROUND FOUNDATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
Basing on the famous axis-symmetrical problem of elasticity and experimental dependence between relative subsidence and intencity of tensions defined by the authors by means of stabilometre, they found the formula of obsolute subsidence of round foundations.

Keywords:
axis-symmetrical, elasticity, experimental, relative subsidence, intencity of tensions, stabilometre, round, foundations.
References

1. Aliev S.K. Zemlyanoe polotno avtomobil´nykh dorog na lessovykh prosadochnykh gruntakh [Tekst] / S.K. Aliev. - Baku: Elm, 2005. - 633 s.

2. Bezukhov N.I. Osnovy teorii uprugosti, plastichnosti i polzuchesti [Tekst] / N.I. Bezukhov. - M.: Vysshaya shkola, 1968. - 512 s.

3. Timoshenko S.P. Teoriya uprugosti [Tekst] / S.P. Timoshenko, D. Gud´er. - M.: Nauka, 1979. - 560 s.

4. Florin V.A. Osnovy mekhaniki gruntov. T. 1 [Tekst] / V.A. Florin. - L.-M.: Gosstroyizdat, 1959. - 358 s.

5. Mustafaev A.A. Osnovy mekhaniki prosadochnykh gruntov [Tekst] / A.A. Mustafaev. - M.: Stroyizdat, 1978. - 263 s.

6. Alieva L.A. Issledovanie zavisimosti intensivnosti deformatsii prosadochnogo grunta ot intensivnosti napryazheniy pri trekhosnykh ispytaniyakh [Tekst] / L.A. Alieva, F.G. Gabibov. Ekologiya i vodnoe khozyaystvo. - 2009. - № 3. - C. 69-73.

7. Tsytovich N.A. Mekhanika gruntov [Tekst] / N.A. Tsytovich. - M.: Gostroyizdat, 1963. - 636 s.


Login or Create
* Forgot password?