ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF GOAL-SETTING PROCESSES FORMALIZATION IN APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
Abstract and keywords
Abstract (English):
Authors prove the necessity of strengthening the formalization of goal-setting in applied science for ensuring consistency of the goals of applied research with the strategic goals of the state. The simplified model is constructed to estimate the acceptable portion of work time that can be devoted to the formalized procedures of selection of priority targets for research.

Keywords:
applied science, research planning, diversification of scientific research, tree of goals, goals achievement indicators.
References

1. Dutov A.V., Kalinin I.M. Formirovanie nauchno-tekhnicheskogo zadela v sudostroenii. SPb, FGUP «Krylovskiy gosudarstvennyy nauchnyy tsentr», 2013.

2. Dutov A.V., Klochkov V.V. Razvitie sistem upravleniya sozdaniem novykh tekhnologiy v naukoemkoy promyshlennosti. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2013. № 45 (348). S. 2-15.

3. Dutov A.V., Klochkov V.V. Strategicheskoe upravlenie razvitiem aviatsionnykh tekhnologiy: problemy i sovremennye resheniya. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2013. № 48 (351). S. 2-15.

4. Ivanova N.V., Klochkov V.V. Ekonomicheskie problemy upravleniya vysokoriskovymi innovatsionnymi proektami v naukoemkoy promyshlennosti. Problemy upravleniya. 2010. № 2. S. 25-33.

5. Klochkov V.V. Upravlenie innovatsionnym razvitiem grazhdanskogo aviastroeniya. — M.: MGUL, 2009.

6. Klochkov V.V. Upravlenie innovatsionnym razvitiem naukoemkoy promyshlennosti: modeli i resheniya. — M.: IPU RAN, 2010.

7. Krupina S.M., Klochkov V.V. Ekonomicheskiy analiz effektivnosti ranzhirovaniya nauchnykh rabotnikov po naukometricheskim kriteriyam. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2013. № 44 (347). S. 14-29.

8. Nauchnyy vklad v sozdanie aviatsionnykh dvigateley. V 2kn. Pod red. V.A. Skibina, V.I. Solonina. — M.: «Mashinostroenie», 2000.

9. Entsiklopediya «Aviatsiya». — M.: Bol´shaya Rossiyskaya Entsiklopediya, 1994.


Login or Create
* Forgot password?