MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF COMPANIES AS A CONDITION FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF THEIR BUSINESS ACTIVITIES
Abstract and keywords
Abstract (English):
The effectiveness of business activities of the organizations is determined by the achievement of the goals and the realization of the planned tasks. The main objective of the business activities of the organization is making a profit; as a consequence, the effectiveness of business activity of the organization is determined by the fact of making a profit. In turn profit organization is formed under the influence of many groups of factors, among which the competitiveness of products and organization takes an important place. In the article authors consider the organization as an open system in the framework of a systematic approach, review the factors of formation the profit of organization and determine the dependence of the business performance of the organization by a factor of competitiveness management.

Keywords:
productivity, competitiveness, profit, business activities, systematic approach.
References

1. Ackoff R.L. A Concept of Corporate Planning. New York, John Willey & Sons, 1970.

2. Berry L.L., Zeithaml V.A. & Parasuraman A. Quality Counts in Services. Too. Business Horizons. May-June. 1985. R. 24–56.

3. Bradley Frank. Marketing Management. Providing, Communicating and Delivering Value. Prentice Hall Europe, 1995.

4. Chester A. Barnard. The Function of the Executive. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983, P.163.

5. Christian Gronrooos. Service Management and Marketing. Lexington Book, 1990.

6. Mankwald R. Marktorientierte Organisation bei Universalbanken. Frankfurt / M.: Fritz Knapp, 1975. R. 73-89.

7. Beer St.. Planning as a Process of Adaptation. Proc. of the 5th International Conference on Operational Research. Tavistock Publications, 1970.

8. Akoff R.L. Planirovanie budushchego korporatsii. M.: Progress. 1985.

9. Akoff R.L. Planirovanie v bol´shikh ekonomicheskikh sistemakh. M.: Progress, 1972.

10. Viner N. Kibernetika. M.: Sovetskoe radio, 1968.

11. Glushkov V.M. Vvedenie v ASU. Kiev: Tekhnika, 1972.

12. Druker Piter F. Praktika menedzhmenta: Per. S angl. M.: Izd. dom «Vil´yams», 2003.

13. Evenko L.I. Organizatsionnye struktury upravleniya promyshlennymi korporatsiyami. M.: Progress, 1983.

14. Kantorovich L.V., Gorstko A.V. Optimal´nye resheniya v ekonomike. M.: Nauka, 1972.

15. Kotler F. Osnovy marketinga: Per. s angl. M.: Progress, 1990.

16. Krotkov A.M., Eleneva Yu.A. Konkurentosposobnost´ predpriyatiya: podkhody k obespecheniyu, kriterii, metody, otsenki. Marketing v Rossii i za rubezhom. 2001.№6, S. 59-68.

17. Kunts G., O`Donell. Upravlenie: sistemnyy i situatsionnyy analiz upravlencheskikh funktsiy: Per. s angl. M.: Progress, 1981.

18. Mazilkina E.I., Panichkina G.G. Upravlenie konkurentosposobnost´yu. M.: Omega-L, 2009.

19. Marshal Goldman. Teoriya upravleniya v SShA i Rossii: sravnitel´nyy analiz. Problemy teorii i praktiki upravleniya. 1997. №1. S. 26–31.

20. Meskon M., Al´bert M., Khedouri Fr. Osnovy menedzhmenta. M.: Delo, 1992.

21. Morrisey D. Tselevoe upravlenie organizatsiey: Per. S angl. Pod red. I.M. Vereshchagina. M.: Sovetskoe radio, 1979.

22. Rapoport V.S., Dul´kin M.Z. Organizatsionnaya sistema upravleniya. M.: ANKh pri SM SSSR, 1986.

23. Sistemnyy podkhod k organizatsii upravleniya/ Mil´ner B.Z., Evenko L.I., Rapoport V.S. M.: Ekonomika, 1983.

24. Syroezhin I.M. Sistemnyy analiz protsessa formirovaniya ekonomicheskikh i organizatsionnykh struktur. L.:LFEI, 1982.

25. Syroezhin I.M. Ekonomicheskaya kibernetika. L.: Izd-vo LGU, 1974.

26. Uemov A.I. Sistemnyy podkhod i obshchaya teoriya sistem. M.: Mysl´, 1978.

27. Fatkhutdinov V.A. Upravlenie konkurentosposobnost´yu organizatsii. Uchebnik. — 2-e izd., ispr. I dop. M.: Eksmo, 2005.

28. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar´. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1983.

29. Chetyrkina N.Yu. Upravlenie konkurentosposobnost´yu organizatsiy sfery uslug: Uchebnoe posobie. SPb.: Izd- vo SPbGUEF, 2009.

30. Eshbi R.U. Vvedenie v kibernetiku: Per. S angl. M.: Izd-vo inostr. lit., 1959.

31. Eshbi R.U. Sistema i informatsiya: Per. S angl. M.: Izd-vo inostr. lit., 1964.

32. Yang S. Sistemnoe upravlenie organizatsiey. M.: Sov. Radio, 1972.


Login or Create
* Forgot password?