Petrov Egor

Education
  1. graduate student Surgutskiy gosudarstvennyy universitet , Kafedra avtomatizirovannyh sistem obrabotki informacii i upravleniya Politehnicheskogo instituta ,
Workplaces
Location
Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?