Pankova Svetlana

Academic degree
doctor of economic sciences (speciality - VAC 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика) from 2003 until now
Science rang
professor, from 2005 until now
Academic rank
Pochetnyy rabotnik vysshego professional'nogo obrazovaniya Rossiyskoy Federacii
Education
Workplaces
  1. employee Orenburg State University , kafedra buhgalterskogo ucheta, analiza i audita , professor , Education level: Specialty
  2. employee Orenburg State University , Accounting, Analysis and Auditing Department , professor , Education level: Specialty
Location
Orenburg, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?