Krakhmalnaya Marina

Academic degree
candidate of technical sciences
Education
Workplaces
  1. FGBOU VO «Yuzhno-Rossiyskiy gosudarstvennyy politehnicheskiy universitet (NPI) imeni M.I. Platova» , docent kafedry «Obscheinzhenernye discipliny» ,
Location
Novocherkassk, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?