Mamedova Fahriya

Education
Workplaces
  1. Azerbaydzhanskiy gosudarstvennyy universitet nefti i promyshlennosti (Azerbaydzhano-Francuzskiy Universitet UFAZ) ,
Location
Baku, Azerbaijan
Login or Create
* Forgot password?