Kovalenko Galina

Education
Workplaces
  1. Institut kataliza im. G.K. Boreskova SO RAN ,
  2. Novosibirskiy nacional'nyy issledovatel'skiy gosudarstvennyy universitet ,
Location
Novosibirsk, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?