METHOD ACTIVATION END DATE IN THE PAST. DIRECTION:RE
Abstract and keywords
Abstract (English):
Realization of controlling on the basis of a quality management system is considered. Strategic controlling coordinates functions of strategic planning, control and system of strategic information support, it provides possibility of long-term goals achievement. However, the significant role is assigned to the current control on control points. Combination of quality management system mechanisms and controlling gives the chance of substantial increase of all organization performance. Some issues of the planned results achievement can be resolved more effectively in the quality management system format as it based on system of the ISO 9000 standards.

Keywords:
controlling, quality management system, international standards, control points, success potential, business process, cluster
References

1. Poisk. Ezhenedel´naya gazeta nauchnogo soobshchestva. 2006. № 32–33. S. 49.

2. Kondrat´ev V.V., Kuznetsov M.N. Pokazyvaem biznes-protsessy. M.: Eksmo, 2007.

3. Pilipenko I.V. Konkurentosposobnost´ stran i regionov v mirovom khozyaystve: teoriya, opyt malykh stran Zapadnoy i Severnoy Evropy. Smolensk: Oykumena, 2005.

4. Porter M., Ketels K. Konkurentosposobnost´ na rasput´e: napravleniya razvi-tiya rossiyskoy ekonomiki. Otchet. 2006. URL: http://www.sp-ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf.

5. Porter M. Konkurentsiya: Per. s angl. M.: Vil´yams, 2005.

6. Shchetinina N.Yu. Shestopal Yu.T. Model´ uluchsheniya kachestva izdeliy. Inno-vatsionnye tekhnologii v obrazovanii i nauke: Trudy 1-go Mezhdunar. simpoziuma (Bolgariya, Varna, 2011). S. 116–120.


Login or Create
* Forgot password?