CREATING A SOLID MODEL OF THE SPATIAL STRUCTURE NODE WITH APPLICATION OF SOLIDWORKS COMPLEX
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article outlines the technique of creating the spatial structure node solid model. The model can be translated from SOLIDWORKS complex to numerical simulation

Keywords:
solid model, spatial structure node, design automation
References

1. Tsaritova N.G. «Printsipy formoobrazovaniya prostranstvennykh sterzhnevykh konstruktsiy». http://www.gu-unpk.ru/science/journal/sir/archive. Izvestiya OrelGTU seriya «Stroitel´stvo. Transport» №2/21 (553) 2009 (mart-aprel´).

2. Buzalo N. A., Alekseev S. A., Tsaritova N. G. Chislennoe issledovanie sharnirnogo uzla prostranstvennoy sterzhnevoy konstruktsii. http://naukovedenie.ru/index.php?p=issue-2-14. Identifikatsionnyy nomer stat´i v zhurnale: 67TVN214.


Login or Create
* Forgot password?