THE LEGAL PROBLEMS OF NATURE MANAGEMENT IN THE FIELD OF LAND RECLAMATION
Rubrics: ARTICLES
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article explores the problems of nature management, which arise when reclamation activities are carried out on the land. The author reveals the relationship between complex use of natural resources in the process of land reclamation and their rational use. She come to conclusion, that an integrated approach to the land reclamation is manifested in two aspects of natural resource and environmental legislation: environmental and economic aspects.

Keywords:
land law, nature management, land reclamation, the legal regime, reclaimed land
Text

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (далее — ФЗ о мелиорации) [1] мелиорация земель представляет собой их коренное улучшение посредством проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. Она призвана способствовать улучшению водного режима почв, а также их физических и химических свойств.

References

1. Federal´nyy zakon ot 10 yanvarya 1996 g. 4-FZ «O melioratsii zemel´». SZ RF. 1996. № 3. St. 142.

2. Storozhev N.V. Pravovoy rezhim meliorirovannykh zemel´. Minsk, 1986.

3. Ilebaev U.I. Teoreticheskie osnovy pravovogo rezhima oroshaemykh zemel´ v SSSR. M., 1968.

4. Krassov O.I. Zemel´noe pravo: uchebnik dlya vuzov. M., 2012.

5. Golovanov A.I., Aydarov I.P., Grigorov M.S. i dr. Melioratsiya zemel´ / Pod red. A.I. Golovanova. M., 2011.

6. Zemel´nyy kodeks RF ot 25 oktyabrya 2001 g. № 136-FZ. SZ RF. 2001. № 44. St. 4147.

7. Federal´nyy zakon ot 10 yanvarya 1996 g. № 4-FZ «O melioratsii zemel´». SZ RF. 1996. № 3. St. 142.

8. Federal´nyy zakon ot 24 iyulya 2002 g. № 101-FZ «Ob oborote zemel´ sel´skokhozyaystvennogo naznacheniya». Sobranie zakonodatel´stva Rossiyskoy Federatsii. 2002. № 30. St. 3018.

9. Gosudarstvennyy (natsional´nyy) doklad o sostoyanii i ispol´zovanii zemel´ v Rossiyskoy Federatsii v 2011 g.. URL: https://rosreestr.ru/wps/portal/.

10. Pravo prirodopol´zovaniya v SSSR / Otv. red. I.A. Ikonitskaya. M., 1990.

11. Brinchuk M.M. Ekologicheskoe pravo: Uchebnik / M.M. Brinchuk. M., 2010.

12. Aksenenok G.A. Priroda i chelovek v usloviyakh nauchno-tekhnicheskogo progressa. Voprosy filosofii. 1973. S. 60-61.

13. Volkov G.A. Printsipy zemel´nogo prava: Dis. … d-ra yurid. nauk. M., 2005.

14. Erofeev B.V. Zemel´noe pravo: Uchebnik / Otv. red. N.I. Krasnov. M., 2004.

15. Zakonodatel´stvo RF v oblasti melioratsii zemel´ (avtor kommentariya - E.L. Minina). Kommentariy k Federal´nomu zakonu «O melioratsii zemel´» / Ruk. avt. kol. S.A. Bogolyubov. M., 1999.

16. Zemel´noe pravo: Uchebnik / pod red. S.A. Bogolyubova. M., 2013.

17. Kulinich P.F. Ratsional´noe ispol´zovanie meliorirovannykh zemel´ (voprosy pravovogo obespecheniya). Kiev, 1987.

18. Federal´nyy zakon ot 10 yanvarya 2002 g. № 7-FZ «Ob okhrane okruzhayushchey sredy». RG. 2002. № 6.

19. Pravila ekspluatatsii meliorativnykh sistem i otdel´no raspolozhennykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy, utv. Ministerstvom sel´skogo khozyaystva i prodovol´stviya RF 26 maya 1998 g. M.: Minsel´khozprod RF, 1998.


Login or Create
* Forgot password?