DEGRADATION DAMAGE OF REINFORCED CONCRETE FRAME IN LONG-TERM EXPLOITATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
A method for calculating a reinforced concrete frame under rheological deformation conditions is proposed, taking into account degradation damage as a result of corrosion during long-term operation, reflecting their real work under the combined action of a load and an aggressive environment based on the modern phenomenological theory of deformation of an elastic-creeping body. The possibility of considering the processes of long-term deformation of reinforced concrete in conditions of long-term exploitation is shown. Analytical dependencies and a calculated example are given for the considered service life.

Keywords:
reinforced concrete structures, cracks, corrosion damage, stresses, deformations, nonlinearity, rheology
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Berlinov M.V. Strength resistance of reinforced concrete elements of high-rise buildings under dynamic loads. E3S Web of Conferences. 2018. Volum 33. C.02049.

2. Berlinov M.V., Berlinova M.N. Durability of reinforced concrete constructions in conditions of prolonged operation//Bulletin of construction equipment. 2019. No. 1 (1013). C. 60-61.

3. Berlinov M.V., Berlinova M.N., Gregorian A.G.. Operational durability of reinforced concrete structures // E3S Web of Conferences. 2019. Volum 91. C.02012.

4. Bondarenko V.M., Rimshin V.I. Teoriya dissipativnogo silovogo soprotivleniya zhelezobetona, Monografiya. 2015. 287 s.

5. Bondarenko V.M. Fenomenologii kinetiki povrezhdeniy betona i zhelezobetonnyh konstrukciy, ekspluatiruyuschihsya v agressivnoy srede. // Beton i zhelezobeton, №2,Moskva, 2008. S. 56-61.

6. Bondarenko V.M., Kolchunov V.I. Raschetnye modeli silovogo soprotivleniya zhelezobetona, Monografiya. 2004. 112 s.

7. Tamrazyan A.G. Raschet konstruktivnyh elementov s zadannym normal'nym raspredeleniem i nadezhnost'yu i nesuschey sposobnost'yu//Vestnik MGSU. 2012. № 10. S.109-115.

8. Berlinov M.V., Berlinova M.N., Tvorogov A.V., Pechkina E.K. Uchet korrozionnyh povrezhdeniy ekspluatiruemyh zhelezobetonnyh konstrukciy v usloviyah trehosnogo napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya. Stroitel'stvo i arhitektura. 2020. T.8. №3. S.40-46.

9. SP 63.13330.2018 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii. Osnovnye polozheniya. Obnovlennaya redakciya SNIP 52-01-2003.


Login or Create
* Forgot password?