COMPARISON OF CONSUMPTION OF FUEL AND ENERGY RESOURCES ON THE CONSTRUCTION SITE DURING THE CONSTRUCTION OF LOW-RISE AND MULTI-STOREY HOUSING CONSTRUCTION
Abstract and keywords
Abstract (English):
A multi-criteria assessment of the choice of a rational option for the construction of low-rise residential buildings, taking into account energy consumption on the construction site, was carried out. The structure of energy consumption in the construction of low-rise and high-rise housing, as well as a comparison of the specific consumption of energy resources in the construction of complex low rise and multi-storey monolithic residential building.

Keywords:
low-rise buildings, energy consumption, multi-criteria assessment, construction of capital construction projects
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Korol', E.A. Analiz struktury energozatrat pri stroitel'stve maloetazh-nyh zhilyh zdaniy / E.A. Korol', A.A. Zhuravleva // BST. – 2020. – №3. – S.62–64.

2. Korol', O.A. Issledovaniya i naukoemkie razrabotki v oblasti ener-goeffektivnogo stroitel'nogo proizvodstva / O.A. Korol' // Nauchnotehni-cheskiy i proizvodstvennyy zhurnal «Stroitel'nye materialy». – 2015.– №6. – S.13-15.

3. Zavadskas, E.-K.K. Sistemotehnicheskaya ocenka tehnologicheskih re-sheniy stroitel'nogo proizvodstva. – L.: Stroyizdat, 1991.

4. Korol', O.A. Organizacionno-tehnologicheskiy mehanizm realizacii energosberegayuschih meropriyatiy pri vozvedenii ob'ektov monolitnogo domostroeniya: dis. ... kand. teh. nauk: 05.23.08/ O.A. Korol'; MGSU – M., 2016. – 161 s.


Login or Create
* Forgot password?