THE SOLUTION TO THE TASK OF SPREADING THE NON-STATIONARY TWO-DIMENSIONAL POTENTIAL FLOW (THE RADIAL SOURCE)
Abstract and keywords
Abstract (English):
The equations of motion of a non-stationary radial flow are derived, the boundary value problem is set, and its analytical solution is obtained. The solution of the problem in this paper is in good agreement with the experimental parameters obtained at the experimental setup for small perturbations. The equations for determining the height of the wave front that decreases downstream of the flow are obtained, and the instantaneous velocity of the wave front tends to zero.

Keywords:
mathematical model, two-dimensional radial source, unsteady radial flow, free flow spreading, equations of motion, diverting channel, flow continuity condition
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Emcev B.T. Dvuhmernye burnye potoki. - M.: Energiya, 1967. - 212s.

2. Kohanenko V.N., Volosuhin Ya.V. i dr. Modelirovanie burnyh dvuhmernyh v plane vodnyh potokov: monografiya / V.N. Kohanenko, V.Ya. Volosuhin, M.A. Lemeshko, N.G. Papchenko. Pod obschey red. d-ra tehn. nauk, prof. V.N. Kohanenko. – Rostov na Donu: Izdatel'stvo Yuzhnogo federal'nogo universiteta, 2013. -180 s.

3. Kohanenko, V.N. Modelirovanie odnomernyh i dvuhmernyh otkrytyh vodnyh potokov [Tekst]: monografiya / V.N. Kohanenko, Ya.V. Volosuhin, V.V. Shiryaev, N.V. Kohanenko; pod obschey red. V.N. Kohanenko. - Rostov n/D: Izd-vo YuFU, 2007. - 168 s.

4. Spravochnik po gidravlike [Tekst] / Pod red. V.A. Bol'shakova. - 2-e izd. pereab. i dop. - Kiev: Vischa shkola, 1984. - 343 s.

5. Vysockiy L.I. Sovershenstvovanie metodov gidravlicheskih raschetov vodopropusknyh i ochistnyh sooruzheniy [Sbornik]: Mezhvuz. nauch. sb. Redkol. L.I. Vysockiy i dr. // Saratovskiy gos. tehn. un-t. - Saratov, 1994. - 94 s.

6. Kokhanenko V. N., Kelekhsaev D. B., Kondratenko A. I., Evtushenko S.I. Two-dimensional motion equations in water flow zone // (2019) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 698(6), 066026. DOI:10.1088/1757-899X/698/6/066026

7. Kokhanenko V. N., Kelekhsaev D. B., Kondratenko A. I., Evtushenko S.I. A System of Equations for Potential Two-Dimensional In-Plane Water Courses and Widening the Spectrum of Its Analytical Solutions // (2019) AIP Conference Proceedings 2188, 050017. DOI: 10.1063/1.5138444

8. Kokhanenko V. N., Kelekhsaev D. B., Kondratenko A. I., Evtushenko S.I. Solution of equation of extreme streamline with free flowing of a torrential stream behind rectangular pipe // (2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 775 (1), 012134. DOI:10.1088/1757-899X/775/1/012134

9. Kokhanenko V. N., Kelekhsaev D. B., Kondratenko A. I., Evtushenko S.I. Solution of Equations of Motion of Two-Dimensional Water Flow // Construction and Architecture. - 2019. - Vol. 7, Issue. 3 (24). - p. 5-12. DOI: 10.29039/2308-0191-2019-7-3-5-12

10. Kokhanenko V. N., Burtseva O.A., Evtushenko S.I., Kondratenko A.I., Kelekhsaev D.B. Two-Dimensional in Plan Radial Flow (NonPressure Potential Source) // Construction and Architecture. - 2019. - Vol. 7, Issue. 4 (25). - p. 74-78. DOI 10.29039/2308-0191-2019-7-4-74-78

11. Loycyanskiy L.G. Mehanika zhidkosti i gaza. – M.: Drofa, 2003. – 840 s.

12. Girgidov A.D. Mehanika zhidkosti i gaza (gidravlika): Uchebnik / A.D. Girgidov. - M.: Infra-M, 2014. - 704 s.

13. Kudinov A.A. Gidrogazodinamika: Ucheb. posobie. - M.: Infra-M, 2013. - 336 s.

14. Spravochnik po matematike dlya nauchnyh rabotnikov i inzhenerov / Pod obsch. red. G. Korn, T. Korn. - M.: Nauka, 1970. - 720 s.


Login or Create
* Forgot password?