SURVEY OF INTEGRATION PROCESSES AND MOTIVES OF CONSOLIDATION IN GOLD-MINING ECONOMIC SECTORS
Abstract and keywords
Abstract (English):
In this article the authors represent a survey of integration processes, they also work out a classification of motives of integration with a help of consolidations and absorptions, where there were adjusted and added some of the most actual motives of horizontal integration realization for gold-mining enterprises.

Keywords:
gold-mining enterprises, integration processes, М&А deals, classification of consolidations, motives of horizontal integration.
Text

Россия относится к числу стран, имеющих значительные природные запасы благородных металлов, и находится в первом ряду государств, добывающих золото, играя доминирующую роль на этом сегменте мирового рынка. При этом современная структура золотодобывающей

отрасли отличается своей чрезмерной раздробленностью, поскольку в результате перехода к рыночной экономике и проведения приватизационных процессов, берущих начало с 1991 г., вместо небольшого числа крупных территориальных предприятий появилось около 900 компаний с годовой добычей от десятков килограммов до полутора тонн благородного металла.

Если сделать небольшой исторический экскурс, то можно отметить, что в период административно-командной экономики были широко распространены вертикально структурированные объединения в форме комбинатов, комплексов, в то время как горизонтальные связи были развиты слабее. В СССР функционировало 12 крупных промышленных золотодобывающих объединений, и реформирование отрасли привело к созданию в начале 1990-х гг. разобщенных, разнообразных по организационно-правовой форме 900 хозяйствующих субъектов. Среди них около 50 акционерных обществ с государственной долей собственности от 21 до 51%, либо владеющих «золотой акцией», 30 государственных предприятий, 240 старательских артелей и более 500 различных организаций частных форм собственности; также было создано 20 совместных предприятий с привлечением капитала из США, Канады и Австралии [1].

References

1. Paramonova T.D., Mysnik V.G. Diversifikatsiya proizvodstvenno-predprinimatel´skoy deyatel´nosti. Khabarovsk: DVGUPS, 2009. 162 s.

2. Lomakina N.V. Tsvetnaya metallurgiya Dal´nego Vostoka i integratsionnye protsessy. Geografiya i prirodnye resursy. 2006. № 1. S. 24–31.

3. Rudakov V.V. Perspektivy uvelicheniya dobychi zolota i dal´neyshee razvitie rynka dragotsennykh metallov. Rossiyskiy natsional´nyy promyshlennyy forum s mezhdunarodnym uchastiem «Promyshlennye tekhnologii dlya Rossii». 2007. URL: http://www.miningexpo.ru.

4. URL: http://www.kurs-kotirovka.ru.

5. Arkhipova Yu.A. Formirovanie vertikal´no-integrirovannogo proizvodstva v gorno-metallurgicheskoy promyshlennosti (na primere Dal´nevostochnogo regiona RF): dis.... kand. ekon. nauk. Khabarovsk, 2006. 156 s.

6. Sokolov V.M., Sokolov A.V. Obrazovanie i raspredelenie gornoy renty v tsvetnoy metallurgii. Novosibirsk: SO RAN, 2001.186 s.

7. Minakir P.A. Ekonomicheskaya integratsiya: regional´nyy aspekt. Region: ekonomika i sotsiologiya. 2004. № 1. S. 19–31.

8. Zub A.T. Strategicheskiy menedzhment: teoriya i praktika. M.: Aspekt Press, 2002. 415 s.

9. Kuz´min A.V., Kasimov A.G. Zolotodobyvayushchaya promyshlennost´: prodolzhenie strukturnoy perestroyki. Mineral´nye resursy Rossii: ekonomika i upravlenie. 2003. № 5–6. S. 54–62.

10. Valyukhov S.G., Gadzhimetov B.E., Chasov E.M. Organizatsiya upravleniya integrirovannoy kompaniey (strukturnye resheniya). Energiya — XXI vek. 2007. № 3 (65). S. 70–79.

11. Ezhegodnyy doklad Soyuza zolotopromyshlennikov «Zoloto — 2011». Zoloto i tekhnologii. 2012. № 2 (16). URL: http://www.zolten.ru.

12. Vyvarets A.D. Ekonomika predpriyatiya. M.: YuNITI- DANA, 2007. 543 s.

13. Vyyavlenie usloviy formirovaniya i vyrabotka kriteriev poiska glubokozalegayushchikh rossypey zolota Khabarovskogo kraya i gornotekhnicheskikh osobennostey ikh rentabel´nogo osvoeniya. Otchet o NIR. Khabarovsk: IGD DVO RAN, 2002. 98 s.

14. Bol´shoy ekonomicheskiy slovar´ / pod red. A.N. Azriliyana. M.: Institut novoy ekonomiki, 2004. 1376 s.

15. Khrabrova I.A. Korporativnoe upravlenie: voprosy integratsii. Affilirovannye litsa, organizatsionnoe proektirovanie, integratsionnaya dinamika. M.: Al´pina, 2000. 198 s.

16. Kokhno A.P. Otsenka kapitala integrirovannykh struktur. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii. 2011. № 7. URL: http://web.snauka.ru.

17. Eremeeva V.V. Protsedury sliyaniya promyshlennykh predpriyatiy v protsessakh formirovaniya korporativnykh obrazovaniy v RF: dis.... kand. ekon. nauk. Khabarovsk, 2005. 175 s.

18. Borisov E.F. Ekonomicheskaya teoriya. M.: Yurayt, 2005. 399 s.

19. Nosova S.S. Ekonomicheskaya teoriya. M.: Knorus, 2008. 383 s.

20. Vesnin V.R. Korporativnoe upravlenie. M.: MGIU, 2008. 150 s.

21. Vikhanskiy O.S., Naumov A.I. Menedzhment. M.: Ekonomist´´, 2006. 670 s.

22. Lapygin Yu.N. Strategicheskiy menedzhment. M.: INFRA-M, 2007. 240 s.

23. Barinov V.A., Kharchenko V.L. Strategicheskiy menedzhment. M.: INFRA-M, 2008. 285 s.

24. Avdasheva S.B., Golikova V.V., Dolgopyatova T.G., Ivasaki I., Yakovlev A.A. Integratsionnye protsessy, korporativnoe upravlenie i menedzhment v rossiyskikh kompaniyakh. M., 2006. 197 s.

25. Arkhipova Yu.A. Diversifikatsiya biznesa integrirovannykh gorno-metallurgicheskikh kompaniy kak sposob snizheniya riskov v mineral´nom sektore ekonomiki. Finansy i kredit. 2008. № 30 (318). S. 24–31.

26. Lysenko D.V. Analiz effektivnosti sliyaniy i pogloshcheniy. Audit i finansovyy analiz. 2008. № 4. URL: http://www.auditfin.com.

27. Kradenykh I.A., Barchukov A.V. Rol´ integratsionnykh protsessov v razvitii zolotorossypnogo dobyvayushchego kompleksa. Nauchnye issledovaniya i razrabotki: Menedzhment. 2014. T. 2. Vyp. 1. S. 18–26. DOI 10.12737/3616.


Login or Create
* Forgot password?