DETERMINATION OF COST OF PRODUCTION IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF ORDERS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The purpose of this paper is to examine the model to determine the cost of production of small enterprises. The methodological basis for the model is a fuzzy logic based on expert knowledge. As a result, in this paper we consider an example of the model, determined the cost of production of confectionery

Keywords:
fuzzy model, the definition of cost, expert evaluation, small business.
References

1. Zade L. Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennykh resheniy. - M.: Mir, 1976.

2. Aliev R.A. i dr. Upravlenie proizvodstvom pri nechetkoy iskhodnoy informatsii / R.A. Aliev, A.E. Tserkovnyy, G.A. Mamedova. - M.: Energoatomizdat, 1991. - 240 s.

3. Melikhov A.N., Bershteyn L.S., Korovin S.Ya. Situatsionnye sovetuyushchie sistemy s nechetkoy logikoy. - M.: Nauka, 1990. - 271 s.

4. Lankin V.E., Glod O.D. Model´ ustanovleniya razmerov oplaty kommunal´nykh uslug. Russian Journal of Management. - 2015. - T. 3. - Vyp. 4 (16). - S. 328-333.


Login or Create
* Forgot password?