OF INNOVATIVE LABOUR POTENTIAL OF THE RUSSIAN ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRAINING
Abstract and keywords
Abstract (English):
Despite the availability of highly skilled staff, innovative activity of a considerable part of Russian companies remains low. Under these circumstances, the formation of innovative labor potential of society at all stages of its development is a priority in the article series reveals the stages of formation of innovative labor potential. Recommendations to facilitate the formation of an innovative labor potential of society at all stages of its development are given. The indicators of innovation activity of enterprises are recorded.

Keywords:
innovative economy, innovative labor potential, stages of formation of labor potential of innovation, innovation.
References

1. Krechetnikov K.G. Organizatsiya truda personala v Yaponii [Tekst] / K.G. Krechetnikov, D.S. Shamrin, S.O. Levchenko// Novoe slovo v nauke i praktike: gipotezy i aprobatsiya rezul´tatov issledovaniy. − 2016, № 22, S. 184-189.

2. Gokhberg L.M. Pilotnye innovatsionnye territorial´nye klastery v Rossiyskoy Federatsii [Tekst] / pod red. L.M. Gokhberga, A.E. Shadrina. – Moskva: Natsional´nyy issledovatel´skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki». - 2013, 108 s.- S.10.

3. Reznik G.A. Innovatsionnyy trudovoy potentsial - strategicheskiy resurs razvitiya innovatsionnoy ekonomiki [Tekst] / G.A. Reznik, D.R. Amirova //Ekonomika i predprinimatel´stvo. – 2014, № 6 (47), S. 306-309.

4. Ryabykh V.N. K voprosu ob innovatsionnom potentsiale rossiyskoy ekonomiki [Tekst] / V.N. Ryabykh. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. - 2012, № 3, S. 245.

5. Reznik G.A. Innovatsionnyy trudovoy potentsial: usloviya formirovaniya i prichiny nedoispol´zovaniya[Tekst] / G.A. Reznik, D.R. Amirova //Ekonomika i upravlenie. – 2014, № 3 (101), S. 58-62.

6. Reznik G.A. Rynok innovatsiy: formirovanie i usloviya vozniknoveniya [Tekst] / G.A. Reznik, A.N. Mol´kin. Ekonomika i predprinimatel´stvo. – 2015, № 1 (54), S. 911-915.

7. http://innovation.gov.ru/ - Innovatsii v Rossii. Innovatsionnaya infrastruktura.

8. http://www.gks.ru/ - Federal´naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. Nauka i innovatsii.

9. http://www.gks.ru. Federal´naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2015: Stat.sb./Rosstat.-M., 2105.-728 s.


Login or Create
* Forgot password?