ALGEBRA AND GEOMETRY
Abstract and keywords
Abstract (English):
In this tutorial for each topic the theoretical part of the course of algebra and geometry, which deals with the basic concepts and formulas of the solution of standard tasks. Contains a large number of tasks for independent work of students, examinations and individual homework. For undergraduate students studying in areas of training, studying this section.

Keywords:
linear algebra, complex numbers, vectors, analytic geometry, matrices, vector algebra, determinants
Text
Table of contents (PDF): Read Download

текст

References

1. Beklemishev D.V. Kurs analiticheskoy geometrii i lineynoy algebry / D.V. Beklemishev. - M.: Nauka, 2011.

2. Bortakovskiy A.S. Lineynaya algebra i analiticheskaya geometriya. Praktikum: ucheb. posobie / A.S. Bortakovskiy, A.V. Panteleev. - M.: NIC INFRA-M, 2015.

3. Bugrov Ya.S. Vysshaya matematika. Elementy lineynoy algebry i analiticheskoy geometrii / Ya.S. Bugrov, M.S. Nikol'skiy. - M.: Nauka, 2012.

4. Vygodskiy M.Ya. Spravochnik po vysshey matematike / M.Ya. Vygod-skiy. - M.: Fizmatlit, 2013.

5. Golovina L.I. Lineynaya algebra i nekotorye ee prilozheniya / L.I. Golovina. - M.: Nauka, 2011.

6. Gusak A.A. Vysshaya matematika. T. 1-2 / A.A. Gusak. - Minsk: Tetra Sistems, 2012.

7. Gusak A.A. Spravochnoe posobie k resheniyu zadach: analiticheskaya geo-metriya i lineynaya algebra / A.A. Gusak. - Minsk: TetraSistems, 2013.

8. Danko P.E. Vysshaya matematika v uprazhneniyah i zadachah. Ch. 1 / P.E. Danko, A.G. Popov, T.Ya. Kozhevnikova. - M.: Vysshaya shkola, 2013.

9. Dubinina L.Ya. Kurs lekciy po vysshey matematike. Ch. 1 / L.Ya. Dubini-na, I.V. Pivovarova, L.S. Nikulina. - Vladivostok: Izd-vo VGUES, 2002.

10. Dumachev V.N. Algebra i geometriya: uchebnik / V.N. Dumachev, V.V. Men'shih, S.A. Telkova. - Voronezh: VI MVD Rossii, 2014.

11. Ivleva A.M. Lineynaya algebra. Analiticheskaya geometriya / A.M. Ivleva, P.I. Priluckaya, I.D. Chernyh. - Novosibirsk: NGTU, 2014.

12. Kostrikin A.I. Lineynaya algebra i geometriya / A.I. Kostrikin. - SPb.: Lan', 2012.

13. Krasnov M.L. Vsya vysshaya matematika. T. 1: uchebnik / M.L. Krasnov, A.I. Kiselev, G.I. Makarenko, E.V. Shikin, V.I. Zalyapin, S.K. Sobolev. - M.: Editorial URSS, 2012.

14. Kremer N.Sh. Lineynaya algebra: uchebnik i praktikum dlya akademiche-skogo bakalavriata / N.Sh. Kremer, M.N. Fridman; pod red. N.Sh. Kreme-ra; Fin. un-t pri Pravitel'stve RF. - 2-e izd., ispr. i dop. - M.: Yurayt, 2014.

15. Lobkova N.I. Vysshaya matematika: ucheb. posobie [dlya studentov vu-zov]. T. 2 / N.I. Lobkova, Yu.D. Maksimov, Yu.A. Hvatov; [otv. red. V.I. Antonov, Yu.D. Maksimov]; S.-Peterb. gos. politeh. un-t. - M.: Prospekt, 2015.

16. Minorskiy V.P. Sbornik zadach po vysshey matematike / V.P. Minorinskiy. - Izd. 3−11. - M.: Nauka, Gostehizdat, 2012.

17. Pis'mennyy D.T. Konspekt lekciy po vysshey matematike: polnyy kurs: [ucheb. posobie dlya studentov vuzov] / D.T. Pis'mennyy. - 12-e izd. - M.: AYRIS-press, 2014.

18. Postnikov M.M. Lineynaya algebra. Lekcii po geometrii / M.M. Postnikov. - SPb.: Lan', 2011.

19. Smirnov V.I. Kurs vysshey matematiki / V.I. Smirnov. - M.: Nauka, 2012.

20. Shipachev V.S. Osnovy vysshey matematiki / V.S. Shipachev. - M.: Vysshaya shkola, 2012.

21. Shuman G.I. Algebra i geometriya. Slaydy / G.I. Shuman, O.A. Volgi-na. - Vladivostok: VGUES, 2015.

22. Shuman G.I. Vysshaya matematika. Ch. 1: ucheb. posobie / G.I. Shuman, O.A. Volgina, E.G. Gusev. - Vladivostok: Izd-vo VGUES, 2007.

Login or Create
* Forgot password?