ECONOMIC ANALYSIS: WORKSHOP
Abstract and keywords
Abstract (English):
Workshop on discipline "Economic analysis" prepared in accordance with the requirements of state standard of the Russian Federation. Intended for students in the direction of preparation 38.03.02 "Management", as well as graduate students, teachers of secondary and higher educational institutions, carrying out preparation of bachelors and masters, professional training in management, financial and economic services of enterprises and organizations. Workshop on discipline "Economic analysis" is aimed at the implementation of practice-oriented training methods for the conduct of professional activities in positions of financial and economic services of the enterprises of national economy and public administration, requiring in-depth fundamental and professional training. Workshop on discipline "Economic analysis" is developed in accordance with the concept of benchmarking, i.e. based on the search of new ideas and methods of economic analysis, the best experience of its adaptation to the regional context and the possibility of spillover into the activities of real businesses.

Keywords:
financial-economic activity, economic analysis, economics and business management, management
Text
Table of contents (PDF): Read Download

текст

References

1. Aleksandrov, O.A. Ekonomicheskiy analiz : ucheb. posobie dlya studen-tov vysshih uchebnyh zavedeniy, obuchayuschihsya po napravleniyam eko-nomicheskogo profilya / O.A. Aleksandrov. — M.: INFRA-M, 2016. — 178 s.

2. Aleksandrov, O.A. Ekonomicheskiy analiz: ucheb. posobie dlya studen-tov vuzov / O.A. Aleksandrov, Yu.N. Egorov. — M.: INFRA-M, 2015. — 288 s.

3. Kazakova, N.A. Upravlencheskiy analiz: kompleksnyy analiz i diag-nostika predprinimatel'skoy deyatel'nosti: uchebnik dlya studentov vuzov / N.A. Kazakova. — 2-e izd., dop. i pererab. — M.: INFRA-M, 2015. — 261 s.

4. Basovskiy, L.E. Kompleksnyy ekonomicheskiy analiz hozyaystvennoy deyatel'nosti: ucheb. posobie dlya studentov vuzov / L.E. Basovskiy, E.N. Basovskaya. — M.: INFRA-M, 2014. — 336 s.

5. Kazakova, R.P. Teoriya ekonomicheskogo analiza: ucheb. posobie dlya studentov vuzov / R.P. Kazakova, S.V. Kazakov, V.Ya. Pozdnyakov; pod red. R.P. Kazakovoy, S.V. Kazakova. — M.: INFRA-M, 2014. — 239 s.

6. Vasil'eva, L.F. Ekonomicheskiy analiz: ucheb. posobie / L.F. Vasil'-eva, N.V. Timoshenko. — Krasnodar: Krasnodarskiy CNTI — fil. FGBU «REA» Minenergo Rossii , 2016. — 122 s.

7. Klimova, N.V. Ekonomicheskiy analiz. Teoriya, zadachi, testy, delo-vye igry: ucheb. posobie dlya stud. vuzov / N.V. Klimova. — M.: Vuzovskiy uchebnik : INFRA-M, 2014. — 287 s.

8. Skamay, L.G. Ekonomicheskiy analiz deyatel'nosti predpriyatiya: uchebnik dlya studentov, [aspirantov], obuch. po spec. «Menedzhment organizacii» / L.G. Skamay, M.I. Trubochkina. — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: INFRA-M, 2013. — 378 s.

9. Nikiforova, N.A. Upravlencheskiy analiz: uchebnik dlya magistrov, [bakalavrov i prepodavateley] / N.A. Nikiforova, V.N. Tafinceva; pod obsch. red. N.A. Nikiforovoy. — M.: Yurayt, 2013. — 442 s. — (Magistr).

10. Kobeleva, I.V. Analiz finansovo-hozyaystvennoy deyatel'nosti kom-mercheskih organizaciy: ucheb. posobie dlya studentov vuzov / I.V. Ko-beleva, N.S. Ivashina. — M.: INFRA-M, 2015. — 256 s.

11. Elenevskaya, E.A. Uchet, analiz, audit: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuch. po napravl. «Ekonomika» (uroven' bakalavriata) / E.A. Elenevskaya, L.I. Kim, S.N. Hristolyubov; pod obsch. red. T.Yu. Serebryakovoy. — M.: INFRA-M, 2015. — 345 s.

12. Zhurnal «Finansovyy menedzhment».

13. Zhurnal «Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika».

14. Zhurnal «Upravlenie finansovymi riskami».

15. Zhurnal «Shkola finansovogo direktora».

16. Administrativno-upravlencheskiy portal. URL: www: http://aup.ru.

17. Internet-portal «Korporativnyy menedzhment». URL: www: http://cfin.ru.

18. Portal Finansovogo menedzhera. URL: www: http://FinancialManager.ru.

19. Nauchnaya elektronnaya biblioteka. URL: www: http://elibrary.ru.

20. Informacionnaya pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus».

21. Informacionnaya sistema «Garant».

Login or Create
* Forgot password?