Abstract and keywords
Abstract (English):
The authors consider the views of the outstanding Russian administrator M.M. Speransky on the program of creating a system of military settlements as a progressive way of recruiting and maintaining the army, and present and analyze his reasoning for this position.

Keywords:
Alexander I, Speransky, Arakcheev, military settlements, recruitment of the army
References

1. Dzhindzholiya R.S., Mitryahina E.A. O prave sobstvennosti na zemlyu v istoricheskom aspekte // Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obschestvo. 2010. № 4. S. 51-53.

2. Lukovskaya D.I., Grechishkin S.S., Morozov V.I. Mihail Mihaylovch Speranskiy (materialy k biografii). M.: im WERDEN’VERLAG, 2001. 118 s. URL: http://imwerden.de/pdf/speransky_biografia.pdf.

3. Speranskiy M.M. O voennyh poseleniyah. SPb.: Tipografiya shtaba voennyh poseleniy, 1825. 52 s.

4. Speranskiy M.M. O korennyh zakonah gosudarstva. M., Eksmo, 2015. 544 s.

5. Fedorov V.A. M.M. Speranskiy i A.A. Arakcheev. M.: Vysshaya shkola, 1997.

Login or Create
* Forgot password?