FORMATION OF STUDYING LEGAL COMPETENCIES IN THE FIELD OF INTERNET COMMUNICATIONS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article analyzes the formation of student legal competence in conditional rapid development technologies based on the basic pedagogical principles. Variants of new legal (information) competences are proposed.

Keywords:
Internet, legal competence, learning principles
References

1. Mozhaeva G.V. Gumanitarnaya informatika ili informatika dlya gumanitariev: postanovka problemy // Informacionnyy byulleten' Associacii «Istoriya i komp'yuter». - M., 2002. - № 29.

2. Odinokova E.Yu. Pedagogicheskie vozmozhnosti v formirovanii pravovoy kompetentnosti kursantov vuzov MChS Rossii: na primere discipliny «Teoriya gosudarstva i prava» // Mezhdunarodnaya nauchnaya shkola psihologii i pedagogiki. Nauchnyy zhurnal. - 2014. - № 4.

3. Pedagogika / Pod red. Yu.K. Babanskogo. - M.: Prosveschenie, 1983.

4. Yumatova E.G., Chervova A.A. Formirovanie geometro-graficheskoy kompetentnosti studentov tehnicheskogo vuza sredstvami komp'yuternyh tehnologiy. - N. Novgorod: VGIPA, 2004.

Login or Create
* Forgot password?