Kondrat'eva T. M.

Academic degree
candidate of technical sciences
Education
Workplaces
  1. Nacional'nyy issledovatel'skiy Moskovskiy gosudarstvennyy stroitel'nyy universitet ,
Login or Create
* Forgot password?