Kruglov Viktor

Academic degree
doctor of technical sciences
Science rang
professor
Education
Workplaces
  1. employee FGBU «Centr razvitiya obrazovaniya i obrazovatel'noy deyatel'nosti» (Interobrazovanie) Nauchnyy rukovoditel'
Location
, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?