Trembach Kseniya

Education
Workplaces
  1. employee Novomoskovskiy institut RHTU im.D.I.Mendeleeva , Kafedra Menedzhment , Starshiy prepodavatel' , 2010 to 2021 Education level: Specialty
  2. employee Novomoskovsk institute of Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia , kafedra Menedzhment , starshiy prepodavatel' , Education level: Specialty
Location
Novomoskovsk, Tula, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?