Zinatullina Azalia

Academic degree
graduate student of psychological sciences (speciality - VAC 19.00.13 Психология развития, акмеология)
Education
  1. graduate student Moscow State University of Psychology and Education , Kafedra nauchnyh osnov ekstremal'noy psihologii fakul'teta "Ekstremal'naya psihologiya" , Aspirant , Ekstremal'naya psihologiya , Education level: Graduate school Specialty: 37.06.01 Психологические науки
Workplaces
  1. employee FGBU "Rossiyskaya akademiya obrazovaniya" , Federal'nyy resursnyy centr psihologicheskoy sluzhby v sisteme obrazovaniya RAO , Glavnyy analitik Federal'nogo resursnogo centra psihologicheskoy sluzhby v sisteme obrazovaniya RAO ,
Location
Moscow , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?