Toshmatov Mahmud

Academic degree
candidate of economic sciences
Education
Workplaces
  1. employee Tehnologicheskiy universitet Tadzhikistana , prorektor po uchebnoy chasti i upravleniyu kachestvom obrazovaniya, i.o. prof. ,
Location
Tajikistan
Login or Create
* Forgot password?