Voronin Boris Aleksandrovich

Academic degree
doctor of jurisprudence sciences
Science rang
professor,
Education
Workplaces
  1. employee Ural'skiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet , kafedra upravleniya i prava , zav. kafedroy ,
Positions
  • Journal " Youth and science " — deputy chairman of the editorial board, deputy chief scientific editor , employee
  • Journal " Agrarian Bulletin of the " — member of the editorial board , employee

Publications

Login or Create
* Forgot password?