Ivasenko Evgeniy

Education
Workplaces
  1. Yuzhno-Rossiyskiy gosudarstvennyy politehnicheskiy universitet (NPI) imeni M.I. Platova , magistrant kafedry «Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo, geotehnika i fundamentostroenie» ,
Location
Novocherkassk, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?