Sevostyanov D.

Academic degree
candidate of medical sciences
Education
Workplaces
  1. Novosibirskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet , kafedra kadrovoy politiki i upravleniya personalom , docent ,
Location
Novosibirsk , Novosibirsk , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?