Status
Published
Pages
from 4 to 12
Published
04.07.2017
Status
Published
Pages
from 13 to 24
Published
04.07.2017
Status
Published
Pages
from 25 to 31
Published
04.07.2017
Status
Published
Pages
from 32 to 38
Published
04.07.2017
Authors
Status
Published
Pages
from 39 to 44
Published
04.07.2017
Status
Published
Pages
from 45 to 58
Published
04.07.2017
Status
Published
Pages
from 59 to 68
Published
04.07.2017
Authors
Status
Published
Pages
from 69 to 74
Published
04.07.2017
Quantity of pages
102

Code 51
Name Математика
The responsible persons
Glavnyy redaktor
Ishchenko A. A.
Zamestitel' glavnogo redaktora, chlen redsoveta
Vyshnyepolskiy Vladimir
Deputy editor-in-chief, member of the editorial Board
Sal'kov N.
nikolaysalkov@mail.ru
Vypuskayuschiy redaktor
Sklyankina Dar'ya
501@infra-m.ru
Login or Create
* Forgot password?