Status
Published
Pages
from 3 to 12
Published
15.08.2019
Authors
Status
Published
Pages
from 13 to 27
Published
15.08.2019
Status
Published
Pages
from 28 to 38
Published
15.08.2019
Status
Published
Pages
from 39 to 46
Published
15.08.2019
Status
Published
Pages
from 47 to 55
Published
15.08.2019
Status
Published
Pages
from 56 to 60
Published
15.08.2019
Status
Published
Pages
from 65 to 75
Published
15.08.2019
Quantity of pages
86

Code 51
Name Математика
The responsible persons
Glavnyy redaktor
Ishchenko A. A.
Zamestitel' glavnogo redaktora, chlen redsoveta
Vyshnyepolskiy Vladimir
Deputy editor-in-chief, member of the editorial Board
Sal'kov N.
nikolaysalkov@mail.ru
Vypuskayuschiy redaktor
Sklyankina Dar'ya
501@infra-m.ru
Login or Create
* Forgot password?