ABOUT CREATING OF EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX FOR ACCOMPANYING GRAPHIC TRAINING OF STUDENTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article aims to present the experience of the development of educational and methodical complex for accompanying graphic training of students of Perm national research Polytechnic University. In the heart of the development methodology are competence-based approach, the unification of subject training level in the GEF VPO and modular organization of educational process. A review of the scientific and pedagogical literature and analyzed the experience of the graphic training of students at the technical University. The structure of educational and methodical complex of discipline and justified a resource for the individual units of the complex. In modern conditions the quality of education is determined through the structure of relationships among elements of achievable learning outcomes as a set of knowledge, skills, abilities, possessions. An important task of the teacher is to create learning environments, partially simulating actual professional activity of a graduate to obtain the planned curriculum learning outcomes. Need to reorganize all forms of learning, including lectures, practical classes, laboratory work, independent activities of the trainees and how the integration of individual learning outcomes, – research work of students. When designing tasks for independent work of students used the principle of individualization of learning. When performing tasks, it is possible to choose a student´s trajectory of project development, including the choice of level of complexity, technological implementation and presentation of the finished project. Control and diagnostic unit includes the materials developed for the assessment activities at different stages of the educational process. The description of the applied controls, and provides specific examples of assessment of learning outcomes. For effective organization level graphic training of students of the University have developed a "road map" methodological support of educational activity of students. It allows teachers to efficiently use the available educational resources of the educational-methodical complex. The experience methodological support to effectively implement the educational process in the graphic disciplines, to improve graphic skills and to build the students planned the substantive competence.

Keywords:
graphic training, training-methodical complex of discipline, methodological support, the "road map".
Text

Реформирование системы высшего образования в России и переход на компетентностный формат обучения обусловили пересмотр учебных программ предметного обучения студентов и обновление учебного методических комплексов (УМК), сопровождающих освоение вузовских дисциплин. Современный УМК в условиях сокращения учебных часов, отводимых на изучение дисциплины при переходе на бакалавриат, с целью компенсации потерь результативности в обучении наряду с традиционными технологиями должен быть сориентирован на инновационные подходы в сопровождении учебной деятельности студентов [16; 18; 20].

References

1. Aleksandrova E.P., Kochurova L.V., Kraynova M.N., Stolbova I.D. Organizatsionno-metodicheskoe soprovozhdenie urovnevoy graficheskoy podgotovki studentov tekhnicheskogo vuza [Organizational and methodological support level of graphic training of students of technical University]. V Mezhdunar. internet-konf. KGP-2015 [V International Internet Conference QGP-2015]. Available at http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/21/ (accessed 1.05.2015). (in Russian).

2. Anisimova M.A., Blyakherov I.S., Maslennikov A.V., Morzhov A.V. K voprosu o proektirovanii otsenochnykh sredstv sformirovannosti kompetentsiy [To the question about the design of assessment means of competences]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. 2013, i. 4, pp. 106–112. (in Russian).

3. Asekritova S. V. Osobennosti organizatsii samostoyatel´noy raboty studentov na kafedre [Peculiarities of organization of independent work of students at the Department]. Geometrija i grafika [Geometry & Graphics]. V. 2, i. 1, pp. 27–28. DOI: 10.12737/783. (in Russian)

4. Boykov A.A. Ispol´zovanie komp´yuternoy sistemy dlya metodicheskogo obespecheniya graficheskikh kursov [The use of computer systems to ensure methodological graphics courses]. Geometrija i grafika [Geometry & Graphics]. V. 1, i. 2, рр. 52–54. DOI: 10.12737/791. (in Russian)

5. Bul´bovich R.V., Zaytsev N.N., Stolbova I.D. Analiz kompetentsiy vypusknika vysshey shkoly v oblasti aerokosmicheskoy tekhniki [Analysis of the competencies of high school graduates in aerospace engineering]. Innovatsii v obrazovanii [Innovation in Education]. 2010, i. 4, pp. 4–16. (in Russian)

6. Vol´khin K.A. Problemy graficheskoy podgotovki studentov tekhnicheskogo universiteta [Problems graphic training of students of technical University]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics]. V. 2, i. 3, рр. 25–30. DOI: 10.12737/6522. (in Russian)

7. Gilyazova S.R., Starshinova T.A. Integrativnyy podkhod v prepodavanii graficheskikh distsiplin. [Integrative approach in teaching graphic disciplines]. Vysshee obrazovanie v Rossii. [Higher Education in Russia]. 2013, i. 1, pp. 99–104. (in Russian)

8. Grosheva T.V., Kochurova L.V., Turitsyna I.A. K voprosu ob organizatsii samostoyatel´noy raboty studentov v protsesse graficheskoy podgotovki. [To the question of the organization of independent work of students in the process of graphic skills]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics] V. 2, i. 2, рр. 43–48. DOI: 10.12737/5592. (in Russian)

9. Guznenkov V.N. Informatsionnye tekhnologii v graficheskikh distsiplinakh tekhnicheskogo universiteta [Information technology in the graphic disciplines technical University]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics] V. 1, i. 3–4, рр. 26–28. DOI: 10.12737/2128. (in Russian)

10. Egorycheva E.V. Graficheskaya gramotnost´ inzhenera kak sposob polucheniya fundamental´nykh professional´nykh znaniy [Graphic literacy of the engineer as a way of obtaining fundamental professional knowledge]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics] V. 2, i. 1, рр. 53–57. DOI: 10.12737/3849. (in Russian)

11. Zelenovskaya N.V. Rezervy sovershenstvovaniya geometrograficheskoy podgotovki sovremennogo inzhenera [Reserves of improvement of geometric-graphic training of the modern engineer]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics]. V. 2, i. 2, рр. 37–42. DOI: 10.12737/5590. (in Russian)

12. Lagunova M.V., Moshkova T.V., Tyurina V.A. K voprosu ob urovne gotovnosti studentov 1 kursa k osvoeniyu geometrograficheskikh distsiplin v vuze [To the question about the level of readiness of students of the 1st course to the development of geometric and graphic disciplines in the University]. V Mezhdunar. internet-konf. KGP-2015 [V International Internet Conference QGP-2015]. Available at http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/27/ (accessed 1 May 2015). (in Russian)

13. Lobov N.V., Stolbova I.D., Stolbov V.Yu., Danilov A.N. Kompetentnostnaya model´ vypusknika: opyt proektirovaniya [Competence model of a graduate: experience design]. Vysshee obrazovanie segodnya. [Higher Education Today]. 2013, i. 6, pp. 25–33. (in Russian)

14. Matushkin N.N., Stolbova I.D. Pragmatizm kak leytmotiv otnosheniy: formirovanie kompetentnostnoy modeli vypusknika s uchetom trebovaniy regional´nogo rynka truda (na osnove issledovatel´skikh materialov Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta) [Pragmatism as a leitmotif relations, the creation of a competence model of a graduate with the requirements of the regional labour market (based on the research materials of the Perm state technical University)]. Akkreditatsiya v obrazovanii. [Accreditation in Education]. 2008, i. 27, pp. 58–61. (in Russian)

15. Minin M.G., Zakharova A.A., Saf´yannikov I.A., Vekhter E.V. Organizatsiya protsessa podgotovki bakalavrov tekhniki i tekhnologii k proektno-konstruktorskoy deyatel´nosti [The organization of the process of preparation of bachelors of engineering and technology to engineering activities]. Vysshee obrazovanie v Rossii. [Higher Education in Russia]. 2013, i. 5, pp. 106–113. (in Russian)

16. Mikhel´kevich V.N., Moskaleva T.S., Puzankova A.B. Inzhenerno-graficheskaya podgotovka studentov na baze elektronnogo uchebno-metodicheskogo kompleksa [Engineering graphic training of students on the basis of electronic educational-methodical complex]. Vektor nauki TGU. [Vector science TSU]. 2014, i. 3, pp. 314–317. (in Russian)

17. Nigmatov Z.G., Shakirova L.R. Teoriya i tekhnologii obucheniya v vysshey shkole: Kurs lektsiy [Theory and learning technologies in higher education: a Course of lectures]. Available at http://kpfu.ru/docs/F1444346138/Nigmatov.Z.G.Uchebnoe.posobie.Teoriya.itehnologii.obucheniya.v.VSh.pdf (accessed 8 June 2015).

18. Novozhilova S.A. Informatsionnoe obespechenie v sovremennykh tekhnologiyakh obucheniya graficheskim distsiplinam [Information support of modern technologies of teaching graphic disciplines]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics]. V. 1, i. 3–4, pp. 33–35. DOI: 10.12737/2130. (in Russian)

19. Stolbova I.D., Aleksandrova E.P., Kraynova M.N. Modul´naya tekhnologiya upravleniya predmetnoy podgotovkoy studentov [Modular technology management subject preparation of students]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. [University management: practice and analysis]. 2012, i. 5, pp. 88–95. (in Russian)

20. Stolbova I.D., Aleksandrova E.P., Kraynova M.N. Ob unifikatsii kompetentnostno-orientirovannogo predmetnogo obucheniya v usloviyakh FGOS VPO [On the unification of competence-oriented subject teaching in the GEF VPO]. Innovatsii v obrazovanii. [Innovation in Education]. 2012, i. 12, pp. 85–98. (in Russian)

21. Stolbova I.D., Aleksandrova E.P., Kraynova M.N. Organizatsiya razrabotki rabochikh programm distsipliny pri urovnevoy graficheskoy podgotovke studentov [The organization of development programs discipline when layered graphic training of students]. Innovatsii v obrazovanii. [Innovation in Education]. 2014, i. 4, pp. 96–107. (in Russian)

22. Stolbova I.D., Aleksandrova E.P., Kraynova M.N. Pozitsii integrativnosti pri tekhnologizatsii predmetnoy podgotovki [Position in integrative technologizing subject training]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics]. 2014, V. 2, i. 2. pp. 21–26. (in Russian)

23. Stolbova I.D. Upravlenie kachestvom predmetnogo obucheniya na osnove kompetentnostnogo podkhoda [Quality management subject education competency-based approach]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. [University Management: Practice and Analysis]. 2011, i. 3, pp. 55–61. (in Russian)

24. Suflyaeva N.E. Sovremennye aspekty prepodavaniya graficheskikh distsiplin v tekhnicheskikh vuzakh [Modern aspects of teaching graphics courses in technical colleges]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics]. 2014. V. 2, i. 4, pp. 28–33. DOI: 10.12737/8294. (in Russian).

25. Shakhova A.B., Stolbova I.D. Kachestvo graficheskoy podgotovki studentov tekhnicheskikh vuzov v sootvetstvii s sovremennym sostoyaniem edinoy sistemy konstruktorskoy dokumentatsii [Quality graphic training of students of technical universities in accordance with the current state of the unified system for design documentation]. Geometriya i grafika. [Geometry & Graphics]. 2014, V. 2, i. 2. pp. 27–31. (in Russian).

Login or Create
* Forgot password?