COSSACKS IDENTITY PROBLEM IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND CULTURAL INTEGRATION OF THE RUSSIAN POPULATION IN THE MODERN CONDITIONS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The authors aim to define the foundations of identity of Cossacks as a part of the multi-layered identity in the Russian Federation. Two concepts are considered: the ambivalence of Cossacks and the concept of cultural core of self-determination of Cossacks. The paper emphasizes the special role of the Cossacks in the Russian socio-cultural situation in view of the fact that the Cossack values and behavioral complex is still relevant today, it fits well with the modern Russian reality. Cossacks today are a reliable stronghold of the healthy statehood.

Keywords:
Cossacks, multi-level identity, ambivalence, Russian sociocultural environment, values and behavioral complex.
Text

Современные исследователи справедливо считают идентичность понятием, работающим одновременно на нескольких уровнях. С позиций многоуровневой идентичности формирование образа казачьего самоопределения важно:

  • для подтверждения многокультурной целостности общероссийского «мы»;
  • в целях формирования региональной идентичности, особенно в местах компактного проживания казаков в Российской Федерации;
  • для осознания самими казаками своей системы ценностных координат в рамках социокультурной среды России.

В контексте социокультурной интеграции населения России необходимо определить некоторые исходные позиции.

Во-первых, определить, кто такие казаки: этнос, сословие или что-то иное, каково происхождение и генезис казаков; и на этом основании обозначить комплекс их общегрупповых социокультурных ценностей (духовных скреп).

References

1. Aralova E.V. Traditsionnye faktory i novye sotsiokul´turnye instituty, napravlennye na obespechenie polnotsennogo vklyucheniya kazachestva v dukhovno-kul´turnoe prostranstvo Rossii [Traditional and new factors of socio-cultural institutions, to ensure the full inclusion of the Cossacks in the spiritual and cultural space of Russia]. Teoreticheskie i metodicheskie problemy sovremennogo obrazovaniya. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Theoretical and methodological problems of contemporary education. Materials of the international scientific-practical conference]. Moscow, 2016, pp. 308–311.

2. Beglov A.D. Vozrozhdenie rossiyskogo kazachestva: sistema upravleniya i metody khozyaystvovaniya [The revival of the Russian Cossacks: control system and management methods]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2011.

3. Gordeev A.A. Istoriya kazachestva [History of the Cossacks]. Moscow, Veche Publ., 2011, pp. 8–9.

4. Grazhdan V.D. Kazaki i problema kazach´ey respubliki [The Cossacks and the problem of Cossack republic]. Vlast´ [Power], 2008, I. 4.

5. Gumilev L.N. Ot Rusi do Rossii [From Russia to Russia]. Moscow, Svarog i K Publ., 1998, pp. 201–202.

6. Evseeva T.G., Kalugin V.N. Tolerantnost´ kak aspekt mezhkul´turnykh kommunikatsiy. Teoreticheskie i metodicheskie problemy sovremennogo obrazovaniya [Tolerance as an aspect of intercultural communication. Theoretical and methodological problems of contemporary education]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Materials of the international scientific-practical conference]. Moscow, 2016, pp. 33–37.

7. Zadorozhnyy P. Vse my kazaki [We all Cossacks]. Rossiyskoe kazachestvo [The Russian Cossacks]. 2012, I. 3, pp. 23–24.

8. Kazachestvo. Mysli sovremennikov o proshlom Kazachestvo. Mysli sovremennikov o proshlom, nastoyashchem i budushchem kazachestva [Cossacks. Thoughts of the past contemporary Cossacks. Thoughts contemporaries about the past, present and future of the Cossacks]. Izdanie «kazach´yago soyuza» 1928 [Issue "kazachyago Union" 1928]. Moscow, Rus. Impul´s Publ., 2006.

9. Kashchenko T.L. Tsennostno-povedencheskiy kompleks kak marker identichnosti kazakov. Teoreticheskie i metodicheskie problemy sovremennogo obrazovaniya. Materialy mezhd. nauchno-prakt. konferentsii [Value-behavioral complex as a marker of identity CossacksTheoretical and methodological problems of contemporary education]. Moscow, 2016, pp. 327–331.

10. Kashchenko T.L. Tsennostno-povedencheskiy kompleks kak marker identichnosti kazakov [Value-behavioral complex as identity marker Cossacks]. V sbornike: Teoreticheskie i metodicheskie problemy sovremennogo obrazovaniya. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [In: Theoretical and methodological problems of contemporary education. Materials of the international scientific-practical conference]. Moscow, 2016, pp. 327–331.

11. Pantin V.I. Samoopredelenie kak resurs modernizatsii [Self-determination as a resource upgrade]. Nezavisimaya gazeta [Nezavisimaya Gazeta]. 30 March 2010.

12. Polozhentseva I.V., Kashchenko T.L. Fenomen istoricheskoy pamyati i aktualizatsiya lichnoy istoricheskoy pamyati studentov [The phenomenon of historical memory and actualization of personal historical memory of the students]. Vlast´ [Power], 2014, I. 12, pp. 43.

13. Rossiyskaya identichnost´ na Severnom Kavkaze [The Russian identity in the North Caucasus]. Moscow, Sotsial´no-gumanitarnye znaniya Publ. Maykop, OOO «Kachestvo» Publ., 2010, p. 13.

14. Sokolova Yu.V., Polozhentseva I.V. Klyuchevye momenty issledovaniya fenomena kazachestva v XXI veke [Key points of research of the phenomenon of the Cossacks in the XXI century]. V sbornike: Teoreticheskie i metodicheskie problemy sovremennogo obrazovaniya. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [In: Theoretical and methodological problems of contemporary education. Materials of the international scientific-practical conference]. Moscow, 2016, I. 332-337

15. Rzhevskiy A.A., Maksimov E.D. Terskoe kazach´e voysko [Terek Cossack Host]. Moscow, Veche Publ., 2014.

16. Khoperskaya L.L. Obshchegrazhdanskaya identichnost´ kak faktor obespecheniya stabil´nosti na Severnom Kavkaze [Civic identity as a factor of stability in the North Caucasus]. Migratsionnye protsessy na Yuge Rossii: realii, problemy, perspektivy. Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Migration Processes in the South of Russia: Realities, Problems and Prospects. Collected materials of the international scientific-practical conference. The issue first.]. I. 1, Rostov-on-Don, 2008.

17. Shatilo I.S., Kashchenko T.L. Gumanitarnaya kul´tura kak fenomen dukhovnosti [Humanitarian culture as a phenomenon of spirituality]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sotsial´nogumanitarnye issledovaniya i tekhnologii [Research and development. The social and humanitarian research and technology]. 2013, V. 2, I. 3, pp. 10-19.

18. Orlova I.K. Formirovanie grazhdanstvennosti podrostkov v usloviyakh deyatel´nosti detsko-molodezhnykh obshchestvennykh ob"edineniy [Formation of teenagers in the conditions of civic activities for children and youth associations]. Stavropol´, Stavrop. kraevoy in-t povysheniya kvalifikatsii rabotnikov obrazovaniya Publ., 2006.

Login or Create
* Forgot password?