Volume, issue
7 № 3 Published
Status
Published
Pages
from 3 to 14
Published
02.12.2019
Status
Published
Pages
from 15 to 27
Published
02.12.2019
Status
Published
Pages
from 28 to 35
Published
02.12.2019
Status
Published
Pages
from 36 to 50
Published
02.12.2019
Status
Published
Pages
from 51 to 59
Published
02.12.2019
Authors
Status
Published
Pages
from 60 to 69
Published
02.12.2019
Status
Published
Pages
from 70 to 85
Published
02.12.2019
Quantity of pages
86

Code 51
Name Математика
The responsible persons
Glavnyy redaktor
Ishchenko A. A.
Zamestitel' glavnogo redaktora, chlen redsoveta
Vyshnyepolskiy Vladimir
Deputy editor-in-chief, member of the editorial Board
Sal'kov N.
nikolaysalkov@mail.ru
Vypuskayuschiy redaktor
Sklyankina Dar'ya
501@infra-m.ru
Login or Create
* Forgot password?