Status
Published
Pages
from 23 to 46
Published
21.08.2018
Status
Published
Pages
from 47 to 54
Published
21.08.2018
Status
Published
Pages
from 55 to 62
Published
21.08.2018
Status
Published
Pages
from 63 to 77
Published
21.08.2018
Status
Published
Pages
from 78 to 84
Published
21.08.2018
Authors
Status
Published
Pages
from 85 to 93
Published
21.08.2018
Status
Published
Pages
from 94 to 99
Published
21.08.2018
Quantity of pages
114

Code 51
Name Математика
The responsible persons
Glavnyy redaktor
Ishchenko A. A.
Zamestitel' glavnogo redaktora, chlen redsoveta
Vyshnyepolskiy Vladimir
Deputy editor-in-chief, member of the editorial Board
Sal'kov N.
nikolaysalkov@mail.ru
Vypuskayuschiy redaktor
Sklyankina Dar'ya
501@infra-m.ru
Login or Create
* Forgot password?