LDR 10902nam#a2200949#i#450# 001 2032 005 20221204235207.7 008 _ 20180227d2018####ek#y0engy0150####ca 020 ## _$a978-5-369-01775-3 041 0# _$aRUS 044 ## _$axxu 080 ## _$aЭкономика. Экономические науки. 33 084 ## _$aЭкономика предприятия (фирмы). 6529 _2bbk 084 ## _$aЭкономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 38.02.01 _2okso 084 ## _$aЭкономика. 38.06.01 _2okso 084 ## _$aЭкономика. 38.03.01 _2okso 084 ## _$aРеклама. Маркетинг. PR. 795 _2tbk 084 ## _$aОсновы маркетинга. 7953 _2tbk 084 ## _$aОтраслевой маркетинг. 7954 _2tbk 084 ## _$aМаркетинговые исследования. Бенчмаркинг. 7955 _2tbk 084 ## _$aЭкономика и организация предприятия. Управление предприятием. 06.81 _2grnti 100 #1 _$aDmitrieva, Natal'ya Vladimirovna _$aKemerovo institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics 100 #1 _$aGabinskaya, Olga Sergeevna _$aKemerovo institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics 245 00 _$aMarketing _$cTextbook 260 1# _$aMoscow _$bPublishing Center RIOR _$c2018 300 ## _$a240 p. 500 ## _$ahe tutorial reveals the key aspects of marketing activities. Much attention is paid to the evaluation of the marketing environment, research and market segmentation, consumer behavior, operational marketing. In addition to control questions and tests, problematic situations based on the current experience of Russian companies are presented. Study guide corresponds to the state educational standards for fields of study 38.03.01 "Economics", 38.03.02 "Management", 38.03.06 "trading business" (undergraduate level). The book is intended for undergraduate students, and can also be useful for students of additional education programs, managers and owners of enterprises. _$amarketing, situational analysis, research, segmentation, positioning, management, strategy, pricing, marketing, adverts, promotion, product policy _$a10.29039/01775-3 510 0# _$aBagiev G.L. Marketing: dlya bakalavrov i specialistov / G.L. Bagiev, V.M. Tarasevich — 4-e izd., pererab. i dop. — SPb.: Piter, 2012. — 560 s. 510 0# _$aGolubkov E.P. Marketing dlya professionalov: prakticheskiy kurs: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury / E.P. Golubkov. — M.: Yurayt, 2017. — 474 s. 510 0# _$aIgan D. Marketing vzaimootnosheniy: analiz marketingo-vyh strategiy na osnove vzaimootnosheniy: uchebnik / D. Igan. — M.: Yuniti-Dana, 2015 — 375 s. 510 0# _$aKalyuzhnova N.Ya. Sovremennye modeli marketinga: uchebn. posobie dlya vuzov / N.Ya. Kalyuzhnova, Yu.E. Koshurnikova; pod obsch. red. N.Ya. Kalyuzhnovoy. — 2-e izd., ispr. i dop. — M.: Yurayt, 2017. — 164 s. 510 0# _$aKotler F., Keller K.L. Marketing. Menedzhment / F. Kot-ler, K.L. Keller. — SPb: Piter, 2016. — 480 s. 510 0# _$aKuznecova L.V. Osnovy marketinga: ucheb. posobie dlya vu-zov / L.V. Kuznecova, Yu.Yu. Cherkasova. — M.: Vuzovskiy uchebnik, 2013. — 138 s. 510 0# _$aMarketing: Kratkiy tolkovyy slovar' osnovnyh marketin-govyh ponyatiy i sovremennyh terminov / Percovskiy N.I. — M.: Dashkov i K, 2016. — 140 s. 510 0# _$aMarketing: teoriya i praktika: uchebnoe posobie dlya baka-lavrov / S.V. Karpova [i dr.]; pod obsch. red. S.V. Karpovoy. — M.: Yurayt, 2017. — 416 s. 510 0# _$aMaslova T.D., Bozhuk S.G., Kovalik L.N. Marketing: uchebnik / T.D. Maslova, S.G. Bozhuk, L.N. Kovalik. — SPb.: Piter, 2012. — 448 s. 510 0# _$aMin'ko E.V., Zav'yalov O.A., Min'ko A.A. Ocenka effektivno-sti kommercheskih proektov: ucheb. posobie dlya studentov vuzov / E.V. Min'ko, O.A. Zav'yalov, A.A. Min'ko. — SPb.: Piter, 2014. — 368 s. 510 0# _$aSinyaeva I.M. Marketing: uchebnik dlya akademicheskogo baka-lavriata / I.M. Sinyaeva, O.N. Zhil'cova. — 3-e izd., pererab. i dop. — M.: Yurayt, 2018. — 495 s. 510 0# _$aBelyaevskiy I.K. Marketingovoe issledovanie: informaciya, analiz, prognoz: ucheb. posobie / I.K. Belyaevskiy. — 2-e izd., pe-rerab. i dop. — M.: KURS: NIC INFRA-M, 2013. — 392 s. 510 0# _$aBozhuk S.G. Marketingovye issledovaniya: uchebnik dlya SPO / S.G. Bozhuk. — 2-e izd., ispr. i dop. — M.: Yurayt, 2018. — 280 s. 510 0# _$aGolubkov E.P. Marketingovye issledovaniya / E.P. Golubkov. — M.: Finpress, 2008. — 496 s. 510 0# _$aGalickiy E.B. Marketingovye issledovaniya. Teoriya i prak-tika: uchebnik dlya vuzov / E.B. Galickiy, E.G. Galickaya. — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Yurayt, 2017. — 570 s. 510 0# _$aKorotkov A.V. Marketingovye issledovaniya: uchebnik dlya bakalavrov / A.V. Korotkov. — 3-e izd., pererab. i dop. — M.: Yurayt, 2017. — 595 s. 510 0# _$aLebedeva O.A., Lygina N.I. Marketingovye issledovaniya rynka: uchebnik / O.A. Lebedeva, N.I. Lygina. — M.: ID FORUM: NIC INFRA-M, 2013. — 192 s. 510 0# _$aMarketingovye issledovaniya: teoriya i praktika: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / S.P. Azarova [i dr.]; pod obsch. red. O.N. Zhil'covoy. — M.: Yurayt, 2017. — 314 s. 510 0# _$aPolynskaya G.A. Informacionnye sistemy marketinga: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / G.A. Po-lynskaya. — M.: Yurayt, 2018. — 370 s. 510 0# _$aTokarev B.E. Marketingovye issledovaniya: uchebnik / B.E. Tokarev. — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Magistr: NIC INFRA-M, 2013. — 512 s. 510 0# _$aTyurin D.V. Marketingovye issledovaniya: uchebnik dlya baka-lavrov / D.V. Tyurin. — M.: Yurayt, 2017. — 342 s. 510 0# _$aAl'vares S. Kak sozdat' produkt, kotoryy kupyat. Metod Lean Customer Development / S. Al'vares. — M.: Al'pina pablisher, 2018 — 248 s. 510 0# _$aBest R. Marketing ot potrebitelya / R. Best. — 6-e izd. — M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2017 — 696 s. 510 0# _$aDraganchuk L.S. Povedenie potrebiteley: uchebnoe posobie / L.S. Draganchuk. — M.: NIC INFRA-M, 2016. — 192 s. 510 0# _$aDubrovin I.A. Povedenie potrebiteley: ucheb. posobie / I.A. Dubrovin — 4-e izd. — M.: Dashkov i K, 2017. — 310 s. 510 0# _$aNaumov V.N. Povedenie potrebiteley: ucheb. posobie / V.N. Naumov. — M.: NIC INFRA-M, 2014. — 248 s. 510 0# _$aOsterval'der A., Pin'e I., Bernarda G., Smit A. Razrabotka cennostnyh predlozheniy. Kak sozdavat' tovary i uslugi, kotorye zahotyat kupit' potrebiteli /A. Osterval'der, I. Pin'e, G. Ber-narda, A. Smit. — M.: Al'pina Pablisher, 2018. — 320 s. 510 0# _$aRomanenkova O.N. Povedenie potrebiteley: uchebnik / O.N. Romanenkova. — M.: INFRA-M, 2017. — 320 s. 510 0# _$aTraut Dzh., Rays E. Pozicionirovanie. Bitva za umy / Dzh. Traut, E. Rays. — SPb.: Piter, 2018. — 320 s. 510 0# _$aUdovletvorennost' potrebitelya. Empiricheskie issledova-niya i praktika izmereniya: monografiya / pod red. O.K. Oyner — NIC INFRA-M, 2014 — 220s. 510 0# _$aFoks D. Kak stat' superzvezdoy marketinga / D.Foks. — M.: Al'pina Pablisher, 2016. — 240 s. 510 0# _$aIvanova T.N. Tovarnyy menedzhment: uchebnoe posobie / Ivanova T.N., Eremina O.Yu., Evdokimova O.V.; pod red. Ivano-voy T.N. — M.:NIC INFRA-M, 2017. — 234 s. 510 0# _$aVallentin L. Prodayuschaya upakovka. Pervaya v mire kniga ob upakovke kak sredstve kommunikacii / L. Vallentin. — M.: Mann, Ivanov i Fereber, 2012. — 80 s. 510 0# _$aKarpova S.V., Zaharenko T.I. Brending: uchebnik. — M.: Yurayt, 2017. — 440 s. 510 0# _$aKulikova N.R. Upravlenie assortimentom tovarov: ucheb. po-sobie / N.R. Kulikova, T.A. Trykova, N.S. Borzunova. — M.: Al'-fa-M: NIC INFRA-M, 2014. — 240 s. 510 0# _$aLific I.M. Konkurentosposobnost' tovarov i uslug: ucheb-nik dlya bakalavrov / I.M. Lific. — 3-e izd., pererab. i dop. — M.: Yurayt, 2017. — 438 s. 510 0# _$aLukina A.V. Marketing tovarov i uslug: ucheb. posobie / A.V. Lukina. — 2-e izd., dop. — M.: Forum: NIC INFRA-M, 2013. — 240 s/ 510 0# _$aLyashko A.A. Tovarovedenie, ekspertiza i standartizaciya / Lyashko A.A., Hodykin A.P., Voloshko N.I., — 2-e izd. — M.: Dashkov i K, 2017. — 660 s. 510 0# _$aMagomedov Sh.Sh. Upravlenie tovarnym assortimentom i zapasami: uchebnik dlya bakalavrov / Sh.Sh. Magomedov — M.: Dash-kov i K, 2016. — 176 s. 510 0# _$aNikolaeva M.A. Tovarnaya politika: uchebnik dlya bakalav-riata / M.A. Nikolaeva. — M.: Norma, NIC INFRA-M, 2015. — 256 s. 510 0# _$aHayn T. Total'naya upakovka / T. Tayn. — M.: Izdatel'stvo Studii Artemiya Lebedeva, 2017. — 430 s. 510 0# _$aHanlon Dzh.F. Upakovki i tara: proektirovanie, tehnologii, primenenie: per. s angl. / Zhd.F. Hanlon. — SPb.: Professiya, 2008. — 632 s. 510 0# _$aChernik N.Yu. Tovarnaya politika predpriyatiya / N.Yu. Cher-nik. — M.: TetraSistems, 2007. — 144 s. 510 0# _$aGladkih I.V. Cenovaya strategiya kompanii: orientaciya na potrebitelya: monografiya / I.V. Gladkih; Vysshaya shkola menedzh-menta SPbGU. — SPb.: Vysshaya shkola menedzhmenta, 2013. — 472 s. 510 0# _$aGorina G.A. Cenoobrazovanie / Gorina G.A. — M.:YuNITI-DANA, 2015. — 127 s. 510 0# _$aKarpov S.V. Upravlenie cenami: uchebnik / Karpov S.V., Ru-sin V.N., Rozhkov I.V. — M.: Vuzovskiy uchebnik, NIC INFRA-M, 2016. — 236 s. 510 0# _$aLipsic I.V. Cenoobrazovanie: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / I.V. Lipsic. — 4-e izd., ispr. i dop. — M.: Yurayt, 2018. — 368 s. 510 0# _$aMagomedov M.D. Cenoobrazovanie: uchebnik / Magome-dov M.D., Kulomzina E.Yu., Chaykina I.I., — 3-e izd., pererab. — M.: Dashkov i K, 2017. — 248 s. 510 0# _$aMarn M., Regner E., Zavada K. Cenovoe preimuschestvo. Skol'ko dolzhen stoit' vash tovar? / M. Marn, E. Regner, K. Zava-da. — M.: Al'pina Pablisher, 2017. — 318 s. 510 0# _$aPaundstoun U. Eto dorogo ili deshevo? Psihologiya ceny / U. Paundstoun. — M.: Kar'era Press, 2017. — 432 s. 510 0# _$aSlepov V.A. Cenoobrazovanie: ucheb. posobie / V.A. Slepov, T.E. Nikolaeva i dr.; pod red. V.A. Slepova; Rossiyskaya ekonomi-cheskaya akademiya im. G.V. Plehanova. — M.: Magistr: NIC INFRA-M, 2013. — 144 s. 510 0# _$aCenoobrazovanie: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury / T.G. Kas'yanenko [i dr.]; pod red. T.G. Kas'yanen-ko. — 7-e izd., pererab. i dop. — M.: Yurayt, 2018. — 437 s. 510 0# _$aYampol'skaya D.O. Cenoobrazovanie v usloviyah rynka: ucheb. posobie / D.O. Yampol'skaya. — M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2015. — 192 s. 533 ## _$aThere is an electronic copy 856 4# _$ariorpub.com _$u