20374nam#a2201933#i#450# 1201 20200925223200.5 20180206d2018####ek#y0engy0150####ca 978-5-369-00877-5 RUS xxu Лингвистика. Языкознание. Языки. 81 Русский язык. 8120 bbk Русский язык. 842 tbk Прикладное языкознание. 16.31 grnti Panteleev, Andrey Feliksovich Южный федеральный университет Secondary Nominal Predication in Non-elementary Simple Sentence Monography Moscow Publishing Center RIOR 2018 162 p. This monograph is devoted to the study of the functioning of concrete and abstract nouns as bearers of secondary predication and proposition in the folded non-elementary simple sentences in the Russian language. At the level of non-elementary simple sentences, there are specific means of updating the procedural semantics of specific nouns, specific ways of language representation of functional-semantic categories of personality, temporality and taxis. A high degree of compression of the statements suggests a closer relationship to secondary predicates with context and background knowledge speaking rolled proposition, secondary predicates, identity, temporality, taxis, specific names as carriers of coagulated proposition 10.29039/0877-5 Abramov O.V. Semantiko-sintaksicheskiy aspekt imen pro-pozicional'noy ustanovki//Semantika yazykovyh edinic. M.,1998,ch. 1. Adamec P. Neskol'ko zamechaniy o sintaksicheskoy omoni-mii v russkom yazyke// Sistemnye semanticheskie svyazi yazykovyh edinic. M., 1992. — S. 46–53. Adamec P. O semantiko-sintaksicheskih funkciyah deverba-tivnyh i dead'ektivnyh suschestvitel'nyh// Filologicheskie nau-ki, 1973. — № 4. Admoni V.G. Grammaticheskiy stroy kak sistema postroeniya i obschaya teoriya grammatiki. L., 1988. Admoni V.G. Osnovy teorii grammatiki. M. — L., 1964. Alisova T.B. K voprosu o tak nazyvaemyh «stativnyh» pre-dikatah// Vsesoyuznaya nauchnaya konferenciya po teoreticheskim vo-prosam yazykoznaniya. M., 1974. Anisimova A.N. Slovosochetanie s otad'ektivnym suschest-vitel'nym v sistemno-funkcional'nom aspekte. Avtoref. diss.... kandidata nauk. SPb., 1992. Apresyan Yu.D. Leksicheskaya semantika (sinonimichnye sred-stva yazyka). M., 1974. Apresyan Yu.D. Eksperimental'noe issledovanie semantiki russkogo glagola. M., 1967. Arutyunova N.D. Predlozhenie i ego smysl: Logiko-semanticheskie problemy. M., 1976. Arutyunova N.D. Semanticheskoe soglasovanie slov i inter-pretaciya predlozheniya// Grammaticheskoe opisanie slavyanskih yazykov. M., 1974. Arutyunova N.D, Yazyk i mir cheloveka. M., 1999. Babayceva V.V. Perehodnye konstrukcii v sintaksise. Vo-ronezh, 1967. Balli Sh. Obschaya lingvistika i voprosy francuzskogo yazy-ka. M., 1955. Benvenist E. Obschaya lingvistika. M., 1974. Bondarko A.V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst. L., 1971. Bondarko A.V. Grammaticheskoe znachenie i smysl. L., 1978. Bondarko A.V. Opyt lingvisticheskoy interpretacii soot-nosheniya sistemy i sredy// Voprosy yazykoznaniya. — 1985. — № 1. — S. 13–23. Bondarko A.V. Principy postroeniya funkcional'noy grammatiki sovremennyh slavyanskih yazykov// Grammaticheskoe opisanie slavyanskih yazykov. Koncepcii i metody. M., 1974. Bondarko A.V. Problemy grammaticheskoy semantiki i rus-skoy aspektologii. SPb., 1996. Bondarko A.V. Teoriya morfologicheskih kategoriy. L., 1976. Bondarko A.V. Funkcional'naya grammatika. L., 1984. Bulanin L.L. Trudnye voprosy morfologii. M., 1976. Bulygina T.V. K postroeniyu tipologii predikatov v rus-skom yazyke // Semanticheskie tipy predikatov. M., 1982. Varlamova V.V. Funkcional'no-semanticheskoe pole tempo-ral'nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... kandi-data nauk. Krasnodar, 1996. Vasil'ev L.M. Semantika russkogo glagola. M., 1981. Vezhbickaya A. Semanticheskie universalii i opisanie yazy-kov. M., 1990. Vinogradov V.V. Voprosy grammaticheskogo stroya. M., 1955. Vinogradov V.V. Issledovaniya po russkoy grammatike. Iz-brannye trudy. M., 1975. Vinogradov V.V. Nekotorye zadachi izucheniya sintaksisa prostogo predlozheniya // Voprosy yazykoznaniya, 1954. — № 1. — S. 3–29. Vinogradov V.V. Russkiy yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove. M., 1972. Vlasova N.S. K voprosu ob implicitnosti predlozhno-padezhnyh sochetaniy (na materiale konstrukciy s predlogom «pri»)// Filologicheskie nauki, 1973. — № 1. — S. 63–69. Vol'f E.M. Sopostavitel'noe izuchenie sinonimicheskih ryadov// Filologicheskie nauki, 1963. — № 1. — S. 90–101. Vsevolodova M.V. Sposoby vyrazheniya vremennyh otnoshe-niy v sovremennom russkom yazyke. M., 1975. Vsevolodova M.V., Vladimirskiy E. Yu. Sposoby vyrazhe-niya prostranstvennyh otnosheniy v sovremennom russkom yazyke. M., 1982. Vsevolodova M.V., Potapova G.B. Sposoby vyrazheniya vre-mennyh otnosheniy. M., 1973. Gavrilova G.F. Ob izomorfizme slozhnopodchinennogo predlozheniya i slovosochetaniya // Podchinenie v polipredikativ-nyh konstrukciyah. Novosibirsk, 1980. — S. 28–37. Gavrilova G.F. O prognoziruyuschey roli opornogo slova v glavnoy chasti slozhnopodchinennogo predlozheniya// Filologiche-skie nauki, 1985. — № 2. Gavrilova G.F. Perehodnye konstrukcii v sintaksise slozhnogo predlozheniya: Uchebnoe posobie k speckursu. Rostov-na-Donu, 1985. Gavrilova G.F. Slozhnoe predlozhenie v funkcional'nom aspekte: Uchebnoe posobie k speckursu. Rostov-na-Donu, 1991. Gavrilova G.F. Uslozhnennoe slozhnoe predlozhenie v rus-skom yazyke. Rostov-na-Donu, 1979. Gak V.G. Nominaciya deystviya// Logicheskiy analiz yazyka: Modeli deystviya. M., 1992. Galushko T.G. Konceptual'nyy diapazon glagol'nyh anali-ticheskih konstrukciy. Blagoveschensk, 1996. Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka/ Pod red. Shvedovoy N.Yu. M., 1970. Gurevich V.V. O «sub'ektivnom» komponente yazykovoy se-mantiki // Voprosy yazykoznaniya, 1998. — № 1. — S. 27–35. Danesh F. Opyt lingvisticheskoy interpretacii sintaksi-cheskoy omonimii // Voprosy yazykoznaniya, 1964. — № 6. — S. 3–16. Dem'yankov V.Z. Determiniruyuschie lingvisticheskie teorii v konce 20 veka // Yazyk i nauka konca 20 veka. M., 1995. Dolzhenko N.G. Russkoe predlozhenie s deverbativnym obo-rotom (osobennosti funkcionirovaniya, sintaksicheskiy status i semanticheskie modeli). Avtoref. diss. … doktora nauk. Ekate-rinburg, 2006. Dudko O.N. Propozicionnoe soderzhanie oborotov s sopos-tavitel'no-vydelitel'nymi predlogami// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 95–97. Espersen O. Filosofiya grammatiki. M., 1958. Efanova L.P. Sub'ekt — bazovyy komponent semantiche-skoy struktury predlozheniya. M., 1991. Zolotova G.A. Kommunikativnye aspekty russkogo sintak-sisa. M., 1982. Zolotova G.A. Monopredikativnost' i polipredikativ-nost' v russkom sintaksise// Voprosy yazykoznaniya, 1995. — № 2. — S. 99–109. Zolotova G.A. Ocherk funkcional'nogo sintaksisa russkogo yazyka. M., 1973. Zolotova G.A., Onipenko N.K., Sidorova M.Yu. Kommunika-tivnaya grammatika russkogo yazyka. M., 1998. Il'enko S.G. Kommunikativno-strukturnaya priroda slozh-nogo predlozheniya i ego antropocentricheskaya potenciya// Asim-metriya kak princip funkcionirovaniya yazykovyh edinic. Novo-sibirsk, 2008. — S. 31–37. Kazakov V.P. Imena deystviya v grammatike i slovare// Fi-lologicheskie nauki, 1999. — № 3. — S. 102–106. Kamynina A.A. O formal'nyh sintaksicheskih priznakah polupredikativnyh konstrukciy v russkom yazyke. M., 1971. Kasevich V.V. Semantika. Sintaksis. Morfologiya. L., 1988. Kasevich V.V., Hrakovskiy V.S. Ot propozicii k semantike predlozheniya// Tipologiya konstrukciy s predikativnymi aktan-tami. L., 1985. Kacnel'son S.D. Obschee i tipologicheskoe yazykoznanie. L., 1986. Kacnel'son S.D. Tipologiya yazyka i rechevoe myshlenie. L., 1972. Kim E.M. Formal'nye i soderzhatel'nye otnosheniya mezhdu slozhnymi predlozheniyami s predikativnymi aktantami i pro-stymi predlozheniyami. Avtoref. diss.... kandidata nauk. Tomsk, 1986. Kolesnikov N.P. Poryadok slov v russkom predlozhenii i sintaksicheskaya omonimiya. Rostov-na-Donu, 1984. Kopylenko M.M. Sochetaemost' leksem v russkom yazyke. M., 1973. Koryakovceva E.I. Status imeni deystviya// Voprosy yazyko-znaniya, 1996. — № 3. — S. 55–64. Krzhizhkova E. Nekotorye problemy izucheniya kategorii vremeni v sovremennom russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya, 1962. — № 3. — S. 17–26. Kryga T.I. Strukturno-semanticheskie osobennosti propo-zitivnyh konstrukciy// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 116–119. Kuznecova G.A. Usloviya proyavleniya otglagol'nymi susche-stvitel'nymi processual'noy semantiki. Avtoref. diss.... kan-didata nauk. Kuybyshev, 1982. Kurilovich E. Derivaciya leksicheskaya i derivaciya sintak-sicheskaya // Ocherki po lingvistike. M., 1962. Ledenev Yu.Yu. Strukturno-semanticheskie osobennosti kau-zativnyh determinantnyh konstrukciy v sovremennom russkom literaturnom yazyke. Avtoref. diss... kandidata nauk. Stavropol', 1996. Leont'ev A.P. Omonimiya monosub'ektnyh i raznosub'ekt-nyh fraz i priemy ee snyatiya// Stroenie i funkcionirovanie sintaksicheskih edinic. Irkutsk, 1983. — S. 77–92. Li V.S. Semanticheskiy analiz polipropozitivnyh pred-lozheniy.// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998, ch.2, s. 123–124. Li Chzhon-Hen. K probleme fakta v lingvistike (na mate-riale predlozheniy nepolnoy nominalizacii) // Filologicheskie nauki, 1999. — № 2. — S. 54–63. Lingvisticheskiy enciklopedicheskiy slovar' /Pod red. Yar-cevoy V.N. M., 1990. Lomtev T.P. Predlozhenie i ego grammaticheskie kategorii. M.,1972. Lomtev T.P. Struktura predlozheniya v sovremennom rus-skom yazyke. M., 1979. Malaschenko V.P. Svobodnoe prisoedinenie predlozhno — padezhnyh form imeni suschestvitel'nogo v sovremennom russkom yazyke. Rostov-na-Donu, 1972. Martine A. Osnovy obschey lingvistiki // Novoe v lingvis-tike. Vyp. III. M., 1963. Melig H.R. Nekotorye analogii mezhdu morfologiey susche-stvitel'nyh i morfologiey glagol'nogo vida v russkom yazyke // Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. M., 1997. — T. 3. — S. 83–102. Meschaninov I.I. Chleny predlozheniya i chasti rechi. L., 1978. Miniyarova I.M. Funkcional'no-semanticheskoe pole per-sonal'nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... kan-didata nauk. Krasnodar, 1993. Moskal'skaya O.I. Shendel's E.I. Mnogoznachnost' i sino-nimiya v grammatike // Filologicheskie nauki, 1973. — № 5. — S. 105–107. Nikitin M.V. Osnovy lingvisticheskoy teorii znacheniya. M., 1988. Nikolaeva T.M. Teoriya funkcional'noy grammatiki kak predstavlenie yazykovoy davnosti (na materiale 4 vypuskov kn. «Teoriya funkcional'noy grammatiki») // Voprosy yazykoznaniya, 1995. — № 1. — S. 68–79. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka. M., 1993. Osnovy postroeniya funkcional'noy grammatiki russkogo yazyka dlya nerusskih / Pod red. Kil'dibekovoy T.A. Ufa, 1991. Pavlyukovich V.B. Deliberativno-ob'ektnye glagoly v slozhnom i prostom predlozhenii. Avtoref. diss.... kandidata na-uk. M., 1973. Paducheva E.V. O semantike sintaksisa: Materialy k transformacionnoy grammatike russkogo yazyka. M., 1974. Paducheva E.V. O proizvodnyh diatezah otpredikatnyh imen v russkom yazyke // Problemy lingvisticheskoy tipologii i struktury yazyka. L, 1977. — S. 84–107. Panteleev A.F. Kategorii temporal'nosti i taksisa // So-vremennyy russkiy yazyk: sistema yazyka, rech', obschenie. Rostov-na-Donu, 2010. — S. 25–33. Panteleev A.F. K voprosu o sintaksicheskoy omonimii v polipropozitivnom prostom predlozhenii//Problemy sovremen-noy filologii. Rostov-na-Donu, 2011. — S. 226–231. Panteleev A.F. Konkretnoe imya suschestvitel'noe bez pred-loga v funkcii nositelya vtorichnoy imennoy predikacii // Izves-tiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki, 2010. — № 2. — S. 108–116. Panteleev A.F. Konkretnye suschestvitel'nye s predlogami «o» i «pro» v funkcii nositeley vtorichnoy imennoy predika-cii//Lingua mobilis, Chelyabinsk, 2010. — № 7 (26). — S. 31–37 // http://www.linguamobilis.ucoz.ru. Panteleev A.F. O vtorichnoy imennoy predikacii i soby-tiynosti konkretnogo imeni // Aktual'nye problemy filologii i metodiki prepodavaniya. Rostov-na-Donu, 2001. Ch. 1. — S. 104–113. Panteleev A.F. O processual'nosti konkretnyh suschestvi-tel'nyh s predlogami «na» i «dlya» v neelementarnyh prostyh predlozheniyah // Yazyk. Diskurs. Tekst: V Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya: Trudy i materialy. Ch. 1. Rostov-na-Donu, 2010. — S. 254–256. Panteleev A.F. O sposobah vyrazheniya propozitivnogo znacheniya v konstrukciyah s konkretnymi suschestvitel'nymi // Ak-tual'nye problemy metodiki prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo. Rostov-na-Donu, 2002. Panteleev A.F. Polipropozitivnoe prostoe predlozhenie: personal'nost', temporal'nost', taksis. Avtoref. diss. … kand. nauk. Rostov-na-Donu, 2000. Panteleev A.F. Sochinitel'naya svyaz' kak sredstvo aktuali-zacii processual'noy semantiki v konstrukciyah s konkretnymi imenami// Yazyk. Diskurs. Tekst: Mezhdunarodnaya nauchnaya konfe-renciya: Trudy i materialy. Ch. 1. Rostov-na-Donu, 2004. — S. 171–176. Parti B.H. Vid i interpretaciya imennyh grupp// Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. M., 1997. — T.3. — S. 121–140. Pereverzev K.A. Semantika kauzacii na fone leksicheskoy i propozicional'noy tipologii // Voprosy yazykoznaniya, 1996. — № 5. Percov N.V. Grammaticheskoe i obyazatel'noe v yazyke// Vo-prosy yazykoznaniya, 1996. — № 4. — S. 39–61. Percov N.V. K probleme invarianta grammaticheskogo zna-cheniya. Glagol'noe vremya v russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya, 1998. — № 1. — S. 3–26. Peshkovskiy A.M. Russkiy sintaksis v nauchnom osvesche-nii. M., 1956. Pokrovskiy M.M. Izbrannye raboty po yazykoznaniyu. M., 1959. Pospelov N.S. Mysli o russkoy grammatike. M., 1990. Pospelov N.S. O dvuh ryadah grammaticheskih znacheniy gla-gol'nyh form vremeni v sovremennom russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya. — 1966. — № 2. Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoy grammatike. M., 1977. — T. 4. Predikativnost' i polipredikativnost'/ Pod red. Biren-bauma Ya.G. Chelyabinsk, 1987. Prokopovich N.N., Deribas L.A., Prokopovich E.N. Imennoe i glagol'noe upravlenie v sovremennom russkom yazyke. M., 1981. Raspopov I.P. Ocherki po teorii sintaksisa. — Voronezh, 1973. Raspopov I.P. Spornye voprosy sintaksisa. Rostov-na-Donu, 1981. Raspopov I.P. Stroenie prostogo predlozheniya v sovre-mennom russkom yazyke. M., 1970. Rozina R.I. Kognitivnye otnosheniya v taksonomii. Kate-gorizaciya mira v yazyke i tekste // Voprosy yazykoznaniya, 1994. — № 6. — S. 60–78. Rudenko D.I. Imya v paradigmah «filosofii yazyka». Har'kov, 1990. Russkaya grammatika /Gl. red. Shvedova N.Yu. M., 1980. Russkiy yazyk. Enciklopediya / Gl. red. Filin F.P. M., 1979. Semantika i pragmatika edinic yazyka v tekste/ Otv. red. Tuchinskaya N.O. L., 1988. Semantika, grammatika i pragmatika yazykovyh edinic/ Otv. red. Firsova N.M. M., 1988. Stepanov Yu.S. Imena, predikaty. predlozheniya: Semiolo-gicheskaya grammatika. M., 1981. Tarasova E.V. Yazykovoe pole kak edinica didakticheskoy tipologii. — Kiev, 1991. Tatarnikova G.F. Sinonimika imennyh oborotov s otgla-gol'nymi suschestvitel'nymi i pridatochnyh predlozheniy. — Rostov-na-Donu, 1970. Ten'er L. Osnovy strukturnogo sintaksisa. M., 1988. Teoriya funkcional'noy grammatiki. Vvedenie. Aspektu-al'nost'. Vremennaya lokalizovannost'. Taksis. / Otv. red. Bon-darko A.V. L., 1987. Teoriya funkcional'noy grammatiki. Personal'nost'. Za-logovost' / Otv. red. Bondarko A.V. SPb., 1991. Teoriya funkcional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'/ Otv. red. Bondarko A.V. — M., 1990. Tihomirova T.S. K voprosu o perehodnosti chastey rechi // Filologicheskie nauki, 1973. — № 5. — S. 78–87. Uryson E.V. Sintaksicheskaya derivaciya i «naivnaya» kar-tina mira // Voprosy yazykoznaniya, 1996. — № 4. — S. 25–38. Finkel' A.M. Proizvodnye prichinnye predlogi v sovre-mennom russkom literaturnom yazyke. Ih vozniknovenie, razvitie, znachenie, upotreblenie. Har'kov, 1962. Finkel' A.M. Predlogi, vyrazhayuschie kategoriyu prichin-nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... doktora na-uk. L., 1965. Finkel' A.M. O vremeni grammaticheskom i vremeni ob'-ektivnom // Filologicheskie nauki, 1963. — № 1. — S. 53–64. Fomina A.Yu. Konstrukciya s vtorichnoy predikaciey kak sredstvo reprezentacii makrosobytiya. Avtoref. diss.... kand. na-uk. Tambov, 2007. Funkcional'nyy analiz grammaticheskih aspektov vyska-zyvaniya / Pod red. Bondarko A.V. L., 1985. Funkcional'nyy analiz grammaticheskih form i konst-rukciy / Pod red. Bondarko A.V. L., 1988. Chelovecheskiy faktor v yazyke. Yazyk i porozhdenie rechi / Otv. red. Kubryakova E.S. M., 1991. Cheremisina M.I., Kolosova T.A. Ocherki po teorii slozh-nogo predlozheniya. Novosibirsk. 1987. Shapovalova T.E. Temporal'nyy determinant i skrytaya predikaciya.// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998, ch.2, s. 184–186. Shvedova N.Yu. K sporam o determinantah (obstoyatel'st-vennaya determinaciya prostogo predlozheniya) // Filologicheskie nauki, 1972. — №5. — S. 66–77. Scherba L.V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost'. L., 1974. Yakobson R.O. Rechevaya kommunikaciya // Izbrannye raboty. M., 1985. — S. 306–318. Yakobson R.O. Shiftery, glagol'nye kategorii i russkiy glagol// Principy tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya. M., 1972. — S. 95–113. Yarygina E.S. Prostye predlozheniya s prichinnym i cele-vym determinantom// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 190–192. There is an electronic copy riorpub.com