LDR 20374nam#a2201933#i#450# 001 1201 005 20200602021405.2 008 _ 20180206d2018####ek#y0engy0150####ca 020 ## _$a978-5-369-00877-5 041 0# _$aRUS 044 ## _$axxu 080 ## _$aЛингвистика. Языкознание. Языки. 81 084 ## _$aРусский язык. 8120 _2bbk 084 ## _$aРусский язык. 842 _2tbk 084 ## _$aПрикладное языкознание. 16.31 _2grnti 100 #1 _$aPanteleev, Andrey Feliksovich _$aЮжный федеральный университет 245 00 _$aSecondary Nominal Predication in Non-elementary Simple Sentence _$cMonography 260 1# _$aMoscow _$bPublishing Center RIOR _$c2018 300 ## _$a162 p. 500 ## _$aThis monograph is devoted to the study of the functioning of concrete and abstract nouns as bearers of secondary predication and proposition in the folded non-elementary simple sentences in the Russian language. At the level of non-elementary simple sentences, there are specific means of updating the procedural semantics of specific nouns, specific ways of language representation of functional-semantic categories of personality, temporality and taxis. A high degree of compression of the statements suggests a closer relationship to secondary predicates with context and background knowledge speaking _$arolled proposition, secondary predicates, identity, temporality, taxis, specific names as carriers of coagulated proposition _$a10.29039/0877-5 510 0# _$aAbramov O.V. Semantiko-sintaksicheskiy aspekt imen pro-pozicional'noy ustanovki//Semantika yazykovyh edinic. M.,1998,ch. 1. 510 0# _$aAdamec P. Neskol'ko zamechaniy o sintaksicheskoy omoni-mii v russkom yazyke// Sistemnye semanticheskie svyazi yazykovyh edinic. M., 1992. — S. 46–53. 510 0# _$aAdamec P. O semantiko-sintaksicheskih funkciyah deverba-tivnyh i dead'ektivnyh suschestvitel'nyh// Filologicheskie nau-ki, 1973. — № 4. 510 0# _$aAdmoni V.G. Grammaticheskiy stroy kak sistema postroeniya i obschaya teoriya grammatiki. L., 1988. 510 0# _$aAdmoni V.G. Osnovy teorii grammatiki. M. — L., 1964. 510 0# _$aAlisova T.B. K voprosu o tak nazyvaemyh «stativnyh» pre-dikatah// Vsesoyuznaya nauchnaya konferenciya po teoreticheskim vo-prosam yazykoznaniya. M., 1974. 510 0# _$aAnisimova A.N. Slovosochetanie s otad'ektivnym suschest-vitel'nym v sistemno-funkcional'nom aspekte. Avtoref. diss.... kandidata nauk. SPb., 1992. 510 0# _$aApresyan Yu.D. Leksicheskaya semantika (sinonimichnye sred-stva yazyka). M., 1974. 510 0# _$aApresyan Yu.D. Eksperimental'noe issledovanie semantiki russkogo glagola. M., 1967. 510 0# _$aArutyunova N.D. Predlozhenie i ego smysl: Logiko-semanticheskie problemy. M., 1976. 510 0# _$aArutyunova N.D. Semanticheskoe soglasovanie slov i inter-pretaciya predlozheniya// Grammaticheskoe opisanie slavyanskih yazykov. M., 1974. 510 0# _$aArutyunova N.D, Yazyk i mir cheloveka. M., 1999. 510 0# _$aBabayceva V.V. Perehodnye konstrukcii v sintaksise. Vo-ronezh, 1967. 510 0# _$aBalli Sh. Obschaya lingvistika i voprosy francuzskogo yazy-ka. M., 1955. 510 0# _$aBenvenist E. Obschaya lingvistika. M., 1974. 510 0# _$aBondarko A.V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst. L., 1971. 510 0# _$aBondarko A.V. Grammaticheskoe znachenie i smysl. L., 1978. 510 0# _$aBondarko A.V. Opyt lingvisticheskoy interpretacii soot-nosheniya sistemy i sredy// Voprosy yazykoznaniya. — 1985. — № 1. — S. 13–23. 510 0# _$aBondarko A.V. Principy postroeniya funkcional'noy grammatiki sovremennyh slavyanskih yazykov// Grammaticheskoe opisanie slavyanskih yazykov. Koncepcii i metody. M., 1974. 510 0# _$aBondarko A.V. Problemy grammaticheskoy semantiki i rus-skoy aspektologii. SPb., 1996. 510 0# _$aBondarko A.V. Teoriya morfologicheskih kategoriy. L., 1976. 510 0# _$aBondarko A.V. Funkcional'naya grammatika. L., 1984. 510 0# _$aBulanin L.L. Trudnye voprosy morfologii. M., 1976. 510 0# _$aBulygina T.V. K postroeniyu tipologii predikatov v rus-skom yazyke // Semanticheskie tipy predikatov. M., 1982. 510 0# _$aVarlamova V.V. Funkcional'no-semanticheskoe pole tempo-ral'nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... kandi-data nauk. Krasnodar, 1996. 510 0# _$aVasil'ev L.M. Semantika russkogo glagola. M., 1981. 510 0# _$aVezhbickaya A. Semanticheskie universalii i opisanie yazy-kov. M., 1990. 510 0# _$aVinogradov V.V. Voprosy grammaticheskogo stroya. M., 1955. 510 0# _$aVinogradov V.V. Issledovaniya po russkoy grammatike. Iz-brannye trudy. M., 1975. 510 0# _$aVinogradov V.V. Nekotorye zadachi izucheniya sintaksisa prostogo predlozheniya // Voprosy yazykoznaniya, 1954. — № 1. — S. 3–29. 510 0# _$aVinogradov V.V. Russkiy yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove. M., 1972. 510 0# _$aVlasova N.S. K voprosu ob implicitnosti predlozhno-padezhnyh sochetaniy (na materiale konstrukciy s predlogom «pri»)// Filologicheskie nauki, 1973. — № 1. — S. 63–69. 510 0# _$aVol'f E.M. Sopostavitel'noe izuchenie sinonimicheskih ryadov// Filologicheskie nauki, 1963. — № 1. — S. 90–101. 510 0# _$aVsevolodova M.V. Sposoby vyrazheniya vremennyh otnoshe-niy v sovremennom russkom yazyke. M., 1975. 510 0# _$aVsevolodova M.V., Vladimirskiy E. Yu. Sposoby vyrazhe-niya prostranstvennyh otnosheniy v sovremennom russkom yazyke. M., 1982. 510 0# _$aVsevolodova M.V., Potapova G.B. Sposoby vyrazheniya vre-mennyh otnosheniy. M., 1973. 510 0# _$aGavrilova G.F. Ob izomorfizme slozhnopodchinennogo predlozheniya i slovosochetaniya // Podchinenie v polipredikativ-nyh konstrukciyah. Novosibirsk, 1980. — S. 28–37. 510 0# _$aGavrilova G.F. O prognoziruyuschey roli opornogo slova v glavnoy chasti slozhnopodchinennogo predlozheniya// Filologiche-skie nauki, 1985. — № 2. 510 0# _$aGavrilova G.F. Perehodnye konstrukcii v sintaksise slozhnogo predlozheniya: Uchebnoe posobie k speckursu. Rostov-na-Donu, 1985. 510 0# _$aGavrilova G.F. Slozhnoe predlozhenie v funkcional'nom aspekte: Uchebnoe posobie k speckursu. Rostov-na-Donu, 1991. 510 0# _$aGavrilova G.F. Uslozhnennoe slozhnoe predlozhenie v rus-skom yazyke. Rostov-na-Donu, 1979. 510 0# _$aGak V.G. Nominaciya deystviya// Logicheskiy analiz yazyka: Modeli deystviya. M., 1992. 510 0# _$aGalushko T.G. Konceptual'nyy diapazon glagol'nyh anali-ticheskih konstrukciy. Blagoveschensk, 1996. 510 0# _$aGrammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka/ Pod red. Shvedovoy N.Yu. M., 1970. 510 0# _$aGurevich V.V. O «sub'ektivnom» komponente yazykovoy se-mantiki // Voprosy yazykoznaniya, 1998. — № 1. — S. 27–35. 510 0# _$aDanesh F. Opyt lingvisticheskoy interpretacii sintaksi-cheskoy omonimii // Voprosy yazykoznaniya, 1964. — № 6. — S. 3–16. 510 0# _$aDem'yankov V.Z. Determiniruyuschie lingvisticheskie teorii v konce 20 veka // Yazyk i nauka konca 20 veka. M., 1995. 510 0# _$aDolzhenko N.G. Russkoe predlozhenie s deverbativnym obo-rotom (osobennosti funkcionirovaniya, sintaksicheskiy status i semanticheskie modeli). Avtoref. diss. … doktora nauk. Ekate-rinburg, 2006. 510 0# _$aDudko O.N. Propozicionnoe soderzhanie oborotov s sopos-tavitel'no-vydelitel'nymi predlogami// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 95–97. 510 0# _$aEspersen O. Filosofiya grammatiki. M., 1958. 510 0# _$aEfanova L.P. Sub'ekt — bazovyy komponent semantiche-skoy struktury predlozheniya. M., 1991. 510 0# _$aZolotova G.A. Kommunikativnye aspekty russkogo sintak-sisa. M., 1982. 510 0# _$aZolotova G.A. Monopredikativnost' i polipredikativ-nost' v russkom sintaksise// Voprosy yazykoznaniya, 1995. — № 2. — S. 99–109. 510 0# _$aZolotova G.A. Ocherk funkcional'nogo sintaksisa russkogo yazyka. M., 1973. 510 0# _$aZolotova G.A., Onipenko N.K., Sidorova M.Yu. Kommunika-tivnaya grammatika russkogo yazyka. M., 1998. 510 0# _$aIl'enko S.G. Kommunikativno-strukturnaya priroda slozh-nogo predlozheniya i ego antropocentricheskaya potenciya// Asim-metriya kak princip funkcionirovaniya yazykovyh edinic. Novo-sibirsk, 2008. — S. 31–37. 510 0# _$aKazakov V.P. Imena deystviya v grammatike i slovare// Fi-lologicheskie nauki, 1999. — № 3. — S. 102–106. 510 0# _$aKamynina A.A. O formal'nyh sintaksicheskih priznakah polupredikativnyh konstrukciy v russkom yazyke. M., 1971. 510 0# _$aKasevich V.V. Semantika. Sintaksis. Morfologiya. L., 1988. 510 0# _$aKasevich V.V., Hrakovskiy V.S. Ot propozicii k semantike predlozheniya// Tipologiya konstrukciy s predikativnymi aktan-tami. L., 1985. 510 0# _$aKacnel'son S.D. Obschee i tipologicheskoe yazykoznanie. L., 1986. 510 0# _$aKacnel'son S.D. Tipologiya yazyka i rechevoe myshlenie. L., 1972. 510 0# _$aKim E.M. Formal'nye i soderzhatel'nye otnosheniya mezhdu slozhnymi predlozheniyami s predikativnymi aktantami i pro-stymi predlozheniyami. Avtoref. diss.... kandidata nauk. Tomsk, 1986. 510 0# _$aKolesnikov N.P. Poryadok slov v russkom predlozhenii i sintaksicheskaya omonimiya. Rostov-na-Donu, 1984. 510 0# _$aKopylenko M.M. Sochetaemost' leksem v russkom yazyke. M., 1973. 510 0# _$aKoryakovceva E.I. Status imeni deystviya// Voprosy yazyko-znaniya, 1996. — № 3. — S. 55–64. 510 0# _$aKrzhizhkova E. Nekotorye problemy izucheniya kategorii vremeni v sovremennom russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya, 1962. — № 3. — S. 17–26. 510 0# _$aKryga T.I. Strukturno-semanticheskie osobennosti propo-zitivnyh konstrukciy// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 116–119. 510 0# _$aKuznecova G.A. Usloviya proyavleniya otglagol'nymi susche-stvitel'nymi processual'noy semantiki. Avtoref. diss.... kan-didata nauk. Kuybyshev, 1982. 510 0# _$aKurilovich E. Derivaciya leksicheskaya i derivaciya sintak-sicheskaya // Ocherki po lingvistike. M., 1962. 510 0# _$aLedenev Yu.Yu. Strukturno-semanticheskie osobennosti kau-zativnyh determinantnyh konstrukciy v sovremennom russkom literaturnom yazyke. Avtoref. diss... kandidata nauk. Stavropol', 1996. 510 0# _$aLeont'ev A.P. Omonimiya monosub'ektnyh i raznosub'ekt-nyh fraz i priemy ee snyatiya// Stroenie i funkcionirovanie sintaksicheskih edinic. Irkutsk, 1983. — S. 77–92. 510 0# _$aLi V.S. Semanticheskiy analiz polipropozitivnyh pred-lozheniy.// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998, ch.2, s. 123–124. 510 0# _$aLi Chzhon-Hen. K probleme fakta v lingvistike (na mate-riale predlozheniy nepolnoy nominalizacii) // Filologicheskie nauki, 1999. — № 2. — S. 54–63. 510 0# _$aLingvisticheskiy enciklopedicheskiy slovar' /Pod red. Yar-cevoy V.N. M., 1990. 510 0# _$aLomtev T.P. Predlozhenie i ego grammaticheskie kategorii. M.,1972. 510 0# _$aLomtev T.P. Struktura predlozheniya v sovremennom rus-skom yazyke. M., 1979. 510 0# _$aMalaschenko V.P. Svobodnoe prisoedinenie predlozhno — padezhnyh form imeni suschestvitel'nogo v sovremennom russkom yazyke. Rostov-na-Donu, 1972. 510 0# _$aMartine A. Osnovy obschey lingvistiki // Novoe v lingvis-tike. Vyp. III. M., 1963. 510 0# _$aMelig H.R. Nekotorye analogii mezhdu morfologiey susche-stvitel'nyh i morfologiey glagol'nogo vida v russkom yazyke // Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. M., 1997. — T. 3. — S. 83–102. 510 0# _$aMeschaninov I.I. Chleny predlozheniya i chasti rechi. L., 1978. 510 0# _$aMiniyarova I.M. Funkcional'no-semanticheskoe pole per-sonal'nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... kan-didata nauk. Krasnodar, 1993. 510 0# _$aMoskal'skaya O.I. Shendel's E.I. Mnogoznachnost' i sino-nimiya v grammatike // Filologicheskie nauki, 1973. — № 5. — S. 105–107. 510 0# _$aNikitin M.V. Osnovy lingvisticheskoy teorii znacheniya. M., 1988. 510 0# _$aNikolaeva T.M. Teoriya funkcional'noy grammatiki kak predstavlenie yazykovoy davnosti (na materiale 4 vypuskov kn. «Teoriya funkcional'noy grammatiki») // Voprosy yazykoznaniya, 1995. — № 1. — S. 68–79. 510 0# _$aOzhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka. M., 1993. 510 0# _$aOsnovy postroeniya funkcional'noy grammatiki russkogo yazyka dlya nerusskih / Pod red. Kil'dibekovoy T.A. Ufa, 1991. 510 0# _$aPavlyukovich V.B. Deliberativno-ob'ektnye glagoly v slozhnom i prostom predlozhenii. Avtoref. diss.... kandidata na-uk. M., 1973. 510 0# _$aPaducheva E.V. O semantike sintaksisa: Materialy k transformacionnoy grammatike russkogo yazyka. M., 1974. 510 0# _$aPaducheva E.V. O proizvodnyh diatezah otpredikatnyh imen v russkom yazyke // Problemy lingvisticheskoy tipologii i struktury yazyka. L, 1977. — S. 84–107. 510 0# _$aPanteleev A.F. Kategorii temporal'nosti i taksisa // So-vremennyy russkiy yazyk: sistema yazyka, rech', obschenie. Rostov-na-Donu, 2010. — S. 25–33. 510 0# _$aPanteleev A.F. K voprosu o sintaksicheskoy omonimii v polipropozitivnom prostom predlozhenii//Problemy sovremen-noy filologii. Rostov-na-Donu, 2011. — S. 226–231. 510 0# _$aPanteleev A.F. Konkretnoe imya suschestvitel'noe bez pred-loga v funkcii nositelya vtorichnoy imennoy predikacii // Izves-tiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki, 2010. — № 2. — S. 108–116. 510 0# _$aPanteleev A.F. Konkretnye suschestvitel'nye s predlogami «o» i «pro» v funkcii nositeley vtorichnoy imennoy predika-cii//Lingua mobilis, Chelyabinsk, 2010. — № 7 (26). — S. 31–37 // http://www.linguamobilis.ucoz.ru. 510 0# _$aPanteleev A.F. O vtorichnoy imennoy predikacii i soby-tiynosti konkretnogo imeni // Aktual'nye problemy filologii i metodiki prepodavaniya. Rostov-na-Donu, 2001. Ch. 1. — S. 104–113. 510 0# _$aPanteleev A.F. O processual'nosti konkretnyh suschestvi-tel'nyh s predlogami «na» i «dlya» v neelementarnyh prostyh predlozheniyah // Yazyk. Diskurs. Tekst: V Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya: Trudy i materialy. Ch. 1. Rostov-na-Donu, 2010. — S. 254–256. 510 0# _$aPanteleev A.F. O sposobah vyrazheniya propozitivnogo znacheniya v konstrukciyah s konkretnymi suschestvitel'nymi // Ak-tual'nye problemy metodiki prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo. Rostov-na-Donu, 2002. 510 0# _$aPanteleev A.F. Polipropozitivnoe prostoe predlozhenie: personal'nost', temporal'nost', taksis. Avtoref. diss. … kand. nauk. Rostov-na-Donu, 2000. 510 0# _$aPanteleev A.F. Sochinitel'naya svyaz' kak sredstvo aktuali-zacii processual'noy semantiki v konstrukciyah s konkretnymi imenami// Yazyk. Diskurs. Tekst: Mezhdunarodnaya nauchnaya konfe-renciya: Trudy i materialy. Ch. 1. Rostov-na-Donu, 2004. — S. 171–176. 510 0# _$aParti B.H. Vid i interpretaciya imennyh grupp// Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. M., 1997. — T.3. — S. 121–140. 510 0# _$aPereverzev K.A. Semantika kauzacii na fone leksicheskoy i propozicional'noy tipologii // Voprosy yazykoznaniya, 1996. — № 5. 510 0# _$aPercov N.V. Grammaticheskoe i obyazatel'noe v yazyke// Vo-prosy yazykoznaniya, 1996. — № 4. — S. 39–61. 510 0# _$aPercov N.V. K probleme invarianta grammaticheskogo zna-cheniya. Glagol'noe vremya v russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya, 1998. — № 1. — S. 3–26. 510 0# _$aPeshkovskiy A.M. Russkiy sintaksis v nauchnom osvesche-nii. M., 1956. 510 0# _$aPokrovskiy M.M. Izbrannye raboty po yazykoznaniyu. M., 1959. 510 0# _$aPospelov N.S. Mysli o russkoy grammatike. M., 1990. 510 0# _$aPospelov N.S. O dvuh ryadah grammaticheskih znacheniy gla-gol'nyh form vremeni v sovremennom russkom yazyke // Voprosy yazykoznaniya. — 1966. — № 2. 510 0# _$aPotebnya A.A. Iz zapisok po russkoy grammatike. M., 1977. — T. 4. 510 0# _$aPredikativnost' i polipredikativnost'/ Pod red. Biren-bauma Ya.G. Chelyabinsk, 1987. 510 0# _$aProkopovich N.N., Deribas L.A., Prokopovich E.N. Imennoe i glagol'noe upravlenie v sovremennom russkom yazyke. M., 1981. 510 0# _$aRaspopov I.P. Ocherki po teorii sintaksisa. — Voronezh, 1973. 510 0# _$aRaspopov I.P. Spornye voprosy sintaksisa. Rostov-na-Donu, 1981. 510 0# _$aRaspopov I.P. Stroenie prostogo predlozheniya v sovre-mennom russkom yazyke. M., 1970. 510 0# _$aRozina R.I. Kognitivnye otnosheniya v taksonomii. Kate-gorizaciya mira v yazyke i tekste // Voprosy yazykoznaniya, 1994. — № 6. — S. 60–78. 510 0# _$aRudenko D.I. Imya v paradigmah «filosofii yazyka». Har'kov, 1990. 510 0# _$aRusskaya grammatika /Gl. red. Shvedova N.Yu. M., 1980. 510 0# _$aRusskiy yazyk. Enciklopediya / Gl. red. Filin F.P. M., 1979. 510 0# _$aSemantika i pragmatika edinic yazyka v tekste/ Otv. red. Tuchinskaya N.O. L., 1988. 510 0# _$aSemantika, grammatika i pragmatika yazykovyh edinic/ Otv. red. Firsova N.M. M., 1988. 510 0# _$aStepanov Yu.S. Imena, predikaty. predlozheniya: Semiolo-gicheskaya grammatika. M., 1981. 510 0# _$aTarasova E.V. Yazykovoe pole kak edinica didakticheskoy tipologii. — Kiev, 1991. 510 0# _$aTatarnikova G.F. Sinonimika imennyh oborotov s otgla-gol'nymi suschestvitel'nymi i pridatochnyh predlozheniy. — Rostov-na-Donu, 1970. 510 0# _$aTen'er L. Osnovy strukturnogo sintaksisa. M., 1988. 510 0# _$aTeoriya funkcional'noy grammatiki. Vvedenie. Aspektu-al'nost'. Vremennaya lokalizovannost'. Taksis. / Otv. red. Bon-darko A.V. L., 1987. 510 0# _$aTeoriya funkcional'noy grammatiki. Personal'nost'. Za-logovost' / Otv. red. Bondarko A.V. SPb., 1991. 510 0# _$aTeoriya funkcional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'/ Otv. red. Bondarko A.V. — M., 1990. 510 0# _$aTihomirova T.S. K voprosu o perehodnosti chastey rechi // Filologicheskie nauki, 1973. — № 5. — S. 78–87. 510 0# _$aUryson E.V. Sintaksicheskaya derivaciya i «naivnaya» kar-tina mira // Voprosy yazykoznaniya, 1996. — № 4. — S. 25–38. 510 0# _$aFinkel' A.M. Proizvodnye prichinnye predlogi v sovre-mennom russkom literaturnom yazyke. Ih vozniknovenie, razvitie, znachenie, upotreblenie. Har'kov, 1962. 510 0# _$aFinkel' A.M. Predlogi, vyrazhayuschie kategoriyu prichin-nosti v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. diss.... doktora na-uk. L., 1965. 510 0# _$aFinkel' A.M. O vremeni grammaticheskom i vremeni ob'-ektivnom // Filologicheskie nauki, 1963. — № 1. — S. 53–64. 510 0# _$aFomina A.Yu. Konstrukciya s vtorichnoy predikaciey kak sredstvo reprezentacii makrosobytiya. Avtoref. diss.... kand. na-uk. Tambov, 2007. 510 0# _$aFunkcional'nyy analiz grammaticheskih aspektov vyska-zyvaniya / Pod red. Bondarko A.V. L., 1985. 510 0# _$aFunkcional'nyy analiz grammaticheskih form i konst-rukciy / Pod red. Bondarko A.V. L., 1988. 510 0# _$aChelovecheskiy faktor v yazyke. Yazyk i porozhdenie rechi / Otv. red. Kubryakova E.S. M., 1991. 510 0# _$aCheremisina M.I., Kolosova T.A. Ocherki po teorii slozh-nogo predlozheniya. Novosibirsk. 1987. 510 0# _$aShapovalova T.E. Temporal'nyy determinant i skrytaya predikaciya.// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998, ch.2, s. 184–186. 510 0# _$aShvedova N.Yu. K sporam o determinantah (obstoyatel'st-vennaya determinaciya prostogo predlozheniya) // Filologicheskie nauki, 1972. — №5. — S. 66–77. 510 0# _$aScherba L.V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost'. L., 1974. 510 0# _$aYakobson R.O. Rechevaya kommunikaciya // Izbrannye raboty. M., 1985. — S. 306–318. 510 0# _$aYakobson R.O. Shiftery, glagol'nye kategorii i russkiy glagol// Principy tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya. M., 1972. — S. 95–113. 510 0# _$aYarygina E.S. Prostye predlozheniya s prichinnym i cele-vym determinantom// Semantika yazykovyh edinic. M., 1998. Ch. 2. — S. 190–192. 533 ## _$aThere is an electronic copy 856 4# _$ariorpub.com _$u