Kagan Pavel

Academic degree
candidate of technical sciences
Education
Workplaces
  1. Nacional'nyy issledovatel'skiy Moskovskiy gosudarstvennyy stroitel'nyy universitet , Informacionnyh sistem, tehnologiy i avtomatizacii v stroitel'stve. , docent ,
Location
Moskva, Moscow, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?